INSÄNDARE. Johan Persson skriver i en insändare om den svenska polisens agerande som det tydligaste av exempel på att samhällskontraktet är brutet.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Människan existerar aldrig ensam. För att det överhuvudtaget ska bli till nya människor krävs föreningen mellan man och kvinna. Detta par bygger upp familjen, som i förening med andra familjer bildar större grupper. I många delar av världen blir dessa grupper inte större än storsläkter eller stammar, medan bland annat vi européer har lyckats bilda folk innehållande miljoner människor.

Vi europeiska folk, samt vissa asiater, har ur folket bildat nationalstaten. Statens moraliska existensberättigande grundas på att den genom att stävja individuella intressen skall gynna det gemensamma bästa. Denna implicita överenskommelse har av filosofer kommit att kallas för samhällskontraktet. De framsynta har sedan länge sett att stat och polis sagt upp detta samhällskontrakt. Motståndsrörelsens modiga aktioner har bevisat detta faktum.

Insändarskribenten menar att Motståndsrörelsens aktioner har tvingat fram ett beteende hos polisen som avslöjar det brutna samhällskontraktet.

Den svenska staten gör konsekvent det som missgynnar folket, oss svenskar. Sorgligt nog kan vi konstatera att statens beteende inte beror blott på dåraktiga tjänstemän och parlamentariker, för då hade staten emellanåt gjort sådant som gynnar oss svenskar. Eftersom det metodiskt genomförs en politik ämnad att förinta det svenska folket blir vi tvungna att krasst konstatera att staten inte bara skiter i oss utan aktivt motarbetar oss.

LÄS ÄVEN: Erik Almqvist: ”Osäkert om Sverige fortfarande är en demokrati efter polisens angrepp i Göteborg”

Den svenska staten är inte bara illegitim, den är rent ut sagt kriminell. För att se detta räcker det med att vi syna polisens arbete. Polisen struntar fullständigt i att beskydda folket och skyller detta på ”otillräckliga resurser”, men de har tillsynes oändliga resurser för att förtrycka oliktänkande. Härmed visar de bortom allt rimligt tvivel sina prioriteringar, i första hand kommer alltid förtrycket av folket. Att utreda ett övergrepp kan möjligtvis gå an en dag när Nordiska motståndsrörelsens aktivister är på jobbet.

”Inte ens de mest godtrogna kan undgå att se att denne man är kriminell. Ser han inte ut som någon som åker till Östeuropa för att plåga prostituerade?”, skriver Johan Persson apropå rikspolischefen Dan Eliasson.

Polisen har alltid resurser till att förfölja och gripa motståndsmän, vilket de senaste demonstrationerna i Göteborg har visat. Polisen går till och med så långt att de griper Nordfronts kvinnliga journalister! Man tycker att de snarare borde gripa journalisterna verksamma inom våldtäktsmedia. Att polisen skulle sakna resurser är en fräck lögn. De lägger bara inte sina resurser på för dem onödigt arbete, utan satsar på sitt egentliga uppsåt, att hugga ner varje strå som reser sig!


Under Motståndsrörelsens senaste blixtdemonstration visade Göteborgspolisen med all önskvärd tydlighet vart de står

Till och med en blind kan se att kriminaliteten i Sverige är ett resultat av invandringen samt den ”elit” som främjar denna invandring. Om polisen verkligen var intresserad av att minska brott så hade de välkomnat en rörelse som vill reglera dessa problem. Man kan fråga sig hur poliser egentligen tänker, tror de att de ska slänga en ”flykting” i fängelse medan tio nya kommer över gränsen?

Folket i Västeuropas alla nationer trycks idag åt från två håll, från den parasitära eliten uppifrån och från en förfallen massa underifrån. Det är egentligen inte konstigt att parasiterna från ovan: bankirer, politiker, journalister och deras gelikar står enade med de som ansätter oss underifrån: kriminella invandrare, bidragsfuskare, rabiata feminister och deras själsfränder. Varken den parasitära eliten eller den parasitära underklassen skapar något av värde. Föga förvånande då att batikhäxor som är anställda för att fika på någon myndighet skyddar införseln av unga män som är arbetsskygga men desto mer våldsbenägna. Parasiter skyddar varandra.

Inrikesminister Morgan Johansson med ett gäng afghanska män som i Sveriges kallas för ”barn”.

Min fråga till polisen är hur länge ni tänker fortsätta beskydda denna oheliga allians? När kommer vi få se poliser gå i strejk under krav att åtminstone Dan Eliasson ersätts? Vad tycker ni om att stoppa en grundlagsskyddad demonstration? Ni utsätter även era barn för fara genom att beskydda ZOG.

Glöm inte att Lisa Holms far var medlem i den finurligt namngivna specialstyrkan SOG. Trots detta kunde han, sorgligt nog, inte skydda henne. Det tar emot att behöva nämna det exemplet, men ert fortsatta stöd till den kriminella regimen utsätter en hel generation för liknande faror varje dag. Polismän: Sökte ni ert jobb för att beskydda folket eller för att skydda dess förtryckare?

/Johan Persson


  • Publicerad:
    2017-11-27 09:00