ETNICITET. Ingrid Carlqvist hyllas för sitt etniska engagemang av debattören Alexander Bard.

Ingrid Carlqvist är stark motståndare till islam. Man skulle ha kunnat tro att Alexander Bard i sin senaste tweet riktat till henne vill uppmärksamma hennes kritik mot det hat och de förföljelser som islamister utsätter homosexuella för. Men denna gång gäller det Carlqvists engagemang för nordisk identitet och etnicitet.

Carlqvist, som i sin podcast Ingrid och Conrad hade aviserat att hon tänkte närvara vid ett midvinterblot, beskrev händelsen i ett inlägg på twitter.

Alexander Bard valde därefter att uppmärksamma Carlqvists inlägg i positiva ordalag.

En av de positiva kommentarer Bards kvitter har fått lyder: ”Tyvärr tror många liberaler att man föds som ett tomt blad och att ens kultur, identitet och arv saknar värde. De anser att det som gör alla länder unika inte ska bevaras och försvaras, utan brytas ned och raseras”.

Bard får inte oväntat mycket kritik av vänstertyper och feminister, huvudsakligen osaklig kritik. Men en av kritikerna tar möjligen träffande fasta på att Bard har använt engelska för att kommentera Carlqvists svenska meddelande med orden: ”Tydligen klarar vi oss utmärkt utan vårt svenska språk.”


  • Publicerad:
    2018-01-15 07:30