UTRIKES Medan Biden-administrationen arbetar för ”en global sanktions-koalition” mot Mexikos drogkarteller, förespråkar ett stigande antal republikaner i kongressen istället en militär lösning på problemet.

2021 dog enligt Drug Enforcement Agency fler än 70 000 amerikaner efter överdoser av fentanyl / annan syntetisk opioid, droger som till stor del produceras i Mexiko – ett land vars ledning helt förnekat någon delaktighet i detta förhållande.

I ett faktablad som beskriver Biden-administrationens ”ansträngningar för att bekämpa opioid-epidemintillkännager Vita huset nu sina avsikter att förstärka sanktioner syftande till att förhindra narkotikahandlares tillgång till det amerikanska finansiella systemet samt olagliga finansiella flöden.

I ett officiellt uttalande fastslår man:

Dessa drogers natur, deras styrka och den lätthet med vilken de kan tillgås, utgör ett hot mot nationell säkerhet, allmän säkerhet och folkhälsan.

Washington avser därför, förklaras det vidare, ”bygga en global koalition för att bekämpa den illegala handeln med syntetiska droger” i ett försök att ”utveckla lösningar, driva nationella åtgärder och skapa synergier och hävstångseffekter bland likasinnade länder.” Uttalandet görs dagar innan Mexikos president Andrés Manuel López Obradors samt hans säkerhetskabinetts-medlemmars planerade sammanträffande med amerikanska tjänstemän för diskussioner om fentanyl och vapenhandel.

Republikaner för krig

Politico beskriver en samtidig utveckling inom amerikansk politik, där allt fler republikaner i likhet med den tidigare presidenten Donald Trump vill bekämpa kartelledare inte bara genom sanktioner, utan även med cyberkrigföring – och militära specialstyrkor på mexikansk mark. Sålunda försöker de republikanska kongressledamöterna Dan Crenshaw och Mike Waltz driva igenom en lagstiftning som medger anlitande av en militärstyrka (AUMF) med uppgift att angripa kartellerna, vilka man anklagar för att ”förvandla Mexiko till en misslyckad narkotikastat.” Lagförslaget skulle ”försätta oss i krig med kartellerna”, skriver Crenshaw i ett pressmeddelande och uppmanar:

Vi måste börja behandla dem som ISIS – det vill säga för dem de är.

Waltz delar uppfattningen att det är dags att gå till angrepp mot människohandlarna, och upprepar sin kollegas jämförelse med den förbjudna islamistiska terroristorganisationen. ”Vi måste börja tänka på dessa grupper mer som ISIS än som på maffian”, kommenterade han till Politico på måndagen.

Terrorklassifiering

En grupp på 20 republikanska kongressledamöter ledda av Texas-representanten Chip Roy lade förra månaden fram ett lagförslag enligt vilket Gulf-kartellen, Cartel del Noreste, Cartel de Sinaloa samt Cartel de Jalisco Nueva Generacion klassificeras som utländska terroristorganisationer.

De republikanska senatorerna Lindsey Graham och John Kennedy förespråkade ungefär samtidigt i ett liknande lagförslag upprättandet av en specialstyrka med uppgift att bekriga karteller och narkotikahandlare i Mexiko. I detta förslag ingår även terror-klassificering av nio namngivna mexikanska organisationer med anknytning till narkotikahandeln.

Denna allt fler republikaners uttalade ambition om att föra krig i sitt södra grannland har också otippade kritiker, däribland John Bolton, före detta nationell säkerhetsrådgivare åt Trump. Han fastslår nu att krig mot kartellerna ”inte skulle lösa problemet med fentanylöverdoser”.

Vad olika förslag om klassificering av kartellerna som terroristorganisationer beträffar, så har Biden-administrationen trots påtryckningar från statens åklagare hittills helt uteslutit den möjligheten.