TYSKLAND. En nyligt genomförd undersökning visar att det som tyskar oroar sig mest över är massinvandringen. Andelen som tycker detta har ökat kraftigt under det senaste året. Samtidigt har oron över arbetslösheten, som tidigare varit huvudbryt nummer ett, fallit som en sten på listan.

En undersökning som nyligen gjorts av tyska GfK visar att hela 83 procent av tyskarna ser massinvandringen som den största utmaningen för landet. Detta är en kraftig ökning från fjolårets resultat, som visade att 35 procent av tyskarna såg folkutbytet som det största problemet. Siffrorna från 2015 var redan då rekordhöga, ett rekord som alltså nu slagits med råge.

Anledningen till det större motståndet tros vara fjolårets massinvasion till Europa, där över en miljon icke-européer anlände till Tyskland. Den senaste veckans fyra terrordåd och attacker, alla utförda av icke-européer, tros också spela roll i resultatet.

Undersökningen visar också att de som anser att problemet bäst löses med bättre integration har minskat, medan de som är för ett totalstopp av invandringen har blivit fler.

Långt efter, på andra plats hamnar oron för arbetslösheten. Endast 13 procent anser att den är ett stort problem för Tyskland, vilket är en stor minskning från de undersökningar som gjordes för ett decennium sedan. Då tyckte 80 procent av tyskarna att arbetslösheten var det största problemet.

KÄLLA:
83 Per Cent Of Germans Say Immigration Nation’s Top Threat


  • Publicerad:
    2016-07-27 15:15