INRIKES. Socialtjänsten i Borlänge kommun konstaterar att såväl missbruk som kriminalitet kryper nedåt i åldrarna. Tungt kriminellt belastade tonåringar är numera vardag för polis och socialtjänst, samtidigt som narkotikamissbruket blir allt vanligare bland kommunens ungdomar.

Allt yngre brottslingar och ungdomar som har fastnat i ett narkotikamissbruk ska ha blivit ett allt större problem i Borlänge. Enligt poliskällor i Dalarna finns en liknande utveckling på andra platser i länet, som Ludvika och Avesta. I Borlänge är dock problemen störst och allvarligast. De insatser som har gjorts för att bryta utvecklingen har inte varit tillräckliga.

Regeringen sköt under 2018 till åtta miljoner kronor för att socialtjänsten skulle kunna agera mer kraftfullt mot kriminalitetens rötter – som missbruk, bristande utbildning och hemlöshet. Socialchefen i Borlänge anser att tillskottet inte räcker till för att kunna göra skillnad, utan kallar regeringens insats för ”felräkningspengar”.

Källa:
Kriminella i Dalarna blir allt yngre


  • Publicerad:
    2019-02-17 02:50