SANKTIONER Efter att ha varit under hårda sanktioner och fått rysk egendom beslagtagen i USA kan nu också amerikanska tillgångar komma att konfiskeras i Ryssland. Beskedet kommer drygt en månad efter att en liknande lag lyfts på bordet i USA.

I Ryssland har man enligt Presstv vidtagit åtgärder mot amerikanska sanktioner, beslagtagande av ryska tillgångar samt de ekonomiska förluster man åsamkats av landet. Igår undertecknade den ryske presidenten Vladimir Putin ett dekret som möjliggör att all amerikansk ”flyttbar och stationär egendom” kan beslagtas

Om tillämpandet av dekretet bedöms vara lagenligt kan man komma att upprätta en lista över amerikanska tillgångar belägna på rysk mark och konfiskera dessa. Vid beslagtagande av amerikansk egendom ska man ”ta i beaktande en princip om proportionalitet” så att det motsvarar de kompensationer man anser sig ha rätt till i och med de ryska tillgångar man förlorat i USA

Putins drag kommer drygt en månad efter ett liknande förslag undertecknats i USA. President Joe Bidens förslag hade dock tillägget att de ryska tillgångar man roffar åt sig kommer att kunna doneras till Ukraina för att kunna assistera landet i dess uppbyggnad i landet ”efter kriget”.