SANKTIONER Medan unionen jobbar för högtryck med att implementera redan beslutade sanktioner till årsdagen den 24 februari, blir det allt svårare att uppnå enighet kring nya bestraffningar – vilka hotar slå tillbaka på utfärdaren.

I Bryssel pågår arbetet för fullt med att utforma EU:s tionde lista med sanktioner mot Ryssland med anledning av Ukrainakonflikten. Rysk kärnkraftindustri och diamanthandel har en tid bedömts vara två heta kandidater till nykomlingar i nästa omgång stridsåtgärder. Reuters skrev på fredagen att Polen och Litauen uppmanar EU att införa restriktioner mot Rysslands kärnkraftsindustri.

Kärnkraft

Kiev har upprepade gånger uppmanat 27-nationsblocket EU att införa sanktioner mot det ryska statliga kärnkraftsbolaget Rosatom, men åtgärden har varje gång blockerats av några medlemsländer, i samtliga fall anförda av Ungern. Den ryska kärnkraftsindustrin, som hittills inte har gjorts till föremål för några sanktioner, har avgörande betydelse för driften av många kraftverk i Europa. Enligt World Nuclear Industry Status Report, hade 20 av de 53 reaktorer som i mitten av 2022 hade uppförts i hela världen – byggts av just Rosatom, och av dessa 20 hade17 kommit till utanför Ryssland.

I den östra delen av EU återfinns nationer som Bulgarien, Tjeckien och Ungern, vilka samtliga är starkt beroende av kärnkraft från Ryssland för att driva de kraftverk, som producerar upp till hälften av den el som behövs. Ungern har fyra ryskbyggda kärnreaktorer men planerar att införskaffa ytterligare två, och de ska båda konstrueras av Rosatom. Enligt Reuters överväger EU nu ett förslag om att som ett första steg helt svartlista Rosatoms ledarskap – något som bör leda till att blockets samarbete med Rysslands kärnkraftsindustri kraftigt begränsas.

Andra åtgärder som redan är beslutade – man skyndar på för att symboliskt hinna införa dem senast på årsdagen den 24 februari – inkluderar avkapandet av fler ryska banker från det globala meddelandesystemet SWIFT och ett spridningsförbud mot fler av landets medier.

"Allt svårare att uppnå enighet"

Samtidigt medger ett antal av unionens topptjänstemän, som till exempel Sveriges ständiga representant i EU Lars Danielsson, att det blir allt mer komplicerat att införa nya ekonomiska straffåtgärder mot Ryssland. En diplomat sa i veckan till Reuters att ”det blir svårare och svårare att att uppnå den enighet inom unionen som krävs för antagandet av fler sanktioner.”

När det kommer till EU:s tionde sanktionspaket, så kommer det enligt samstämmiga uppgifter från en rad källor att innehålla ett förbud mot rysk export av såväl diamanter som ”varor med minsta potential att kunna nyttjas för militära ändamål”.