EU Den huvudsakliga verkan av Bryssels sanktionspolitik gentemot Moskva är enligt den ungerske utrikesministern en total underminering av de egna medlemsländernas ekonomier.

Sanktionerna mot Ryssland har enligt Ungerns utrikesminister Peter Szijjártó inte uppnått ett enda av EU:s uttalade mål med dem, utan har istället slagit tillbaka mot medlemsländernas ekonomier.

— De sanktioner som införts av Europeiska unionen gentemot Ryssland har misslyckats. Och det är ett totalt misslyckande, säger han i en intervju för jordanska Roya News från i söndags.

Ministern fastslår:

— Det har gjorts gällande av EU-kommissionen att sanktionerna kommer att hjälpa oss att få ett slut på detta krig så snart som möjligt, och att de kommer att få Rysslands ekonomi ner på knä. Vad blir resultatet? Det blir helt tvärtom… Kriget blir mer och mer brutalt … och under tiden tar den europeiska ekonomin mycket stor skada, säger han och tillägger att den energikris som drabbat vår kontinent är ”enorm” samt att den framträder i sällskap av en skenande inflation tydliggjord bland annat i brant stigande livsmedelspriser.

Szijjártó förklarar att Ungern 2021 betalade 7 miljarder euro för importerad energi, men måste betala 19 miljarder euro i år. Han kommenterar:

— Det är ett enormt belopp – och detta är resultatet av en misslyckad sanktionspolitik.

Utrikesministern menar att i stället för att utöva ekonomiska restriktioner mot Ryssland, så borde EU fokusera på att uppnå fred i regionen. Han hävdar att en uppgörelse i Ukraina endast kan komma till stånd som ett resultat av förhandlingar mellan Ryssland och USA.

— I själva verket är vi de enda i Europa som argumenterar för fred, säger han, och försvarar Ungerns beslut att avslå Kievs uppmaningar om vapenleverans och landets avsikt att inte delta i utbildningen av ukrainska trupper. Dessa åtgärder, betonar han, ”bidrar till en eskalering av konflikten snarare än till ett slut på den”.

Vem gynnas då av sanktionerna?

Medan Szijjártó klargör vilka som skadas mest av EU:s sanktioner, så går han inte direkt in på vilka som istället gynnas av dem. Nordfront skrev i somras om den ungerske journalisten András Biró, som för den ungerska tankesmedjan XXI. Század Intézets räkning analyserat den gryende ekonomiska krisen i EU. För Biró är det uppenbart att unionen genom sin sanktionspolitik tjänar Washingtons geopolitiska intressen, snarare än de egna medlemsländernas. En elit inom EU belönas, menar han, för att föra en europeisk självmordspolitik. Historien visar nämligen enligt Biró att sanktioner och handelsblockader inte leder till några regimskiften eller ”demokratiseringsprocesser” hos en motståndare och knappast hindrar honom från att uppnå sina politiska mål. Om inte en kursändring av EU:s politik sker, ser det, varnar han, mörkt ut:

Den självförstörande nonchalansen inför att säkra försörjningskedjor leder bland annat till högre energipriser, stigande inflation och dyrare levnadskostnader, och mardrömmen med hela industrier som stänger ner på grund av stagflation eller akut gasbrist är inte längre något otänkbart.