EU. Sedan EU införde sanktioner mot Ryssland 2014 har medlemsländer tillsammans förlorat 30 miljarder euro på förlorade exportintäkter. Detta enligt en österrikisk undersökning.

Sanktionerna mot Ryssland beslutades centralt i Bryssel. Det är dock medlemsländerna som har fått betala priset.

2014 beslutade EU att införa sanktioner mot Ryssland. Detta då den överstatliga unionen ansåg att Ryssland blandat sig i konflikten i Ukraina på ett sätt som inte passade in i EU:s planer för landet.

EU har sedan dess förlängt och utökat sanktionerna, som är aktiva än idag.

För att utröna vilka ekonomiska konsekvenser tilltaget har fått för unionens medlemsländer har Europaparlamentet bett Österrikes institut för ekonomisk forskning (WIFO) att utreda saken.

WIFO:s undersökning är nu klar och i en rapport som publicerades under fredagen kan man visa på att EU-länder tillsammans har förlorat motsvarande cirka 290 miljarder kronor på minskad export till Ryssland.

Cypern har drabbats hårdast, där exporten till Ryssland minskat med 34,5 procent bara under de senaste två åren. Motsvarande siffra för Grekland är 23,3 procent och för Kroatien 23 procent.

För Österrike har exporten till Ryssland sjunkit med nästan tio procent, medan Polen och Storbritannien har förlorat 29 miljarder var på sanktionerna.

Vidare visar WIFO:s rapport att många länder har haft svårt att hitta nya mål för export i de fall som sanktionerna hindrar handel med Ryssland.

EU:s sanktioner mot Ryssland har i första hand gällt energi- och försvarsindustrin men även vissa politiker, affärsmän och andra offentliga personer.

Källa:
Sanctions against Russia have cost European Union €30bn


  • Publicerad:
    2017-10-07 11:00