INRIKES. En övning där svenskt stridsflyg försvarade amerikanska bombplan i svenskt luftrum genomfördes på onsdagen. Övningen, som var den första i sitt slag, är ett resultat av den överenskommelse som Peter Hultqvist (S) träffade med USA:s försvarsminister år 2016.

USA deltog med två bomplan av modell B-1B Lancer. Foto: United States Air Force photo by Staff Sgt. Bennie J. Davis III (Public domain).

På onsdagen genomfördes en övning med amerikanska bombplan i Sverige. För första gången genomfördes på svenskt territorium en övning där svenskt stridsflyg skyddade amerikanska bombplan mot en tänkt gemensam fiende, skriver Nya Dagbladet.

USA deltog med två bombplan av typen B-1B Lancer – ett fyrmotorigt långdistansbombflygplan med en räckvidd på upp mot 12 000 kilometer.

Bombplanen som startat sin rutt i Dakota i USA möttes upp av svenska JAS-plan vid svenska västkusten. Sedan färdades man tillsammans in över Vänern för att därefter ta sig vidare upp i Sverige.

— Huvudsyftet med övningen har varit att utveckla metoder och procedurer för taktisk eskortering av bombflyg, flygunderstöd samt genomföra lufttankning, kommenterade flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) menar att den amerikanska övningen över Sverige bidrar till ”stabiliteten i vårt närområde”.

Övningen är ett resultat av den överenskommelse om ”fördjupat försvarspolitiskt samarbete” som Hultqvist år 2016 slöt med USA:s dåvarande försvarsminister Ashton Carter.

— Det transatlantiska samarbetet är grundläggande för såväl amerikansk som europeisk säkerhet. Många regionala och globala utmaningar kan endast mötas om Europa och USA agerar tillsammans. Sveriges bilaterala samarbete med USA är högt prioriterat, vilket också framgår av den gemensamma avsiktsförklaringen, sade Peter Hultqvist då.


  • Publicerad:
    2020-05-24 10:20