AFGHANFRÅGAN. Den kontroversiella allmänna amnestin för alla så kallade ensamkommande blev en stor seger för mångkulturvurmare. I efterhand har den dock visat sig rätt tandlös, och nu kräver ”afghanpojkarnas” lobbyorganisation Ung i Sverige att alla afghaner får permanent uppehållstillstånd automatiskt i Sverige.

Den så kallade gymnasielagen som nyligen infördes av regeringen, en allmän amnesti för så kallade ensamkommande barn från Afghanistan, har kritiserats hårt. I efterhand har det dessutom visat sig att migrationsdomstolarna inte ens kan tillämpa den i många fall, då man menar att den är otydlig och strider mot andra lagar och internationella konventioner som Sverige förbundit sig vid.

I samband med att det stod klart att gymnasielagen är tandlös uttalade Fatima Khawari, ledare för afghanlobbyorganisationen ”Ung i Sverige”, att det var en ”perfekt tid att kräva mer” . Med ”mer” menar Khawari automatiskt permanent uppehållstillstånd (PUT) för alla afghaner som tar sig till Sverige och söker asyl.

Nu planerar ”Ung i Sverige” tillsammans med den vänsterextrema organisationen ”Tillsammansskapet” att anordna en ny så kallad sittstrejk på Mynttorget. Strejken är schemalagd til den 6 augusti, årsdagen då förra årets så kallade protester satte igång.

På evenemangets Facebooksida beskriver man migrationsdomstolarnas underkännande av gymnasielagen som en ”ångestvåg”, samt att man därför kräver PUT för alla så kallade ensamkommande barn som varit i Sverige i över ett år. Dessutom kräver man en revidering av säkerhetsläget i Afghanistan så att alla utvisningar till landet stoppas.

I ett längre meddelande, som inleds med hashtagen #PUTNU, skriver man:

Politikerna dåliga omdöme och Migrationsverkets vårdslösa hantering har kostat de ensamkommande ungdomar deras tonårstid, deras hälsa och i vissa fall livet. De som lovades en fristad här kunde inte veta att de i stället skulle bli en del av ett politiskt spel som trissat upp rasismen i hela samhället. Svenska folket vill och kan växa och välkomna, och har visat den styrkan och det ledarskapet igen och igen som politikerna saknat.

Den nya gymnasielagen som kulle ge ungdomarna en framtid här avfärdas domstolarna, ännu ett slag mot de redan utsatta som får vänta på vad som ska hända med deras liv. Den majoritet i riksdagen som röstade för lagen med ambition att lösa situationen för den här gruppen unga kan nu realisera den ambitionen med en långsiktig lösning.

Ingen vet hur många barn som har behandlats som vuxna i rättsosäkra asylprocesser. Att kastas mellan hopp och förtvivlan så länge är vad historieböckerna kommer kalla byråkratisk tortyr, och hela tiden växer skuggsamhället sig större med ungdomar som tvingas ut i hemlöshet, på bekostnad av allas trygghet. Flyktingbarn behandlas som vuxna och vuxna som flytt behandlas som värdelösa. Gränspolischefen själv säger att det är omöjligt att utvisa alla man inte gett uppehållstillstånd. Hur många år till?

Det enda rätta är det som är bäst för hela samhället, en långsiktig och rättvis lösning som gör det möjligt att bygga samhället tillsammans; permanenta uppehållstillstånd. #PUTNU !

Förutom ”Ung i Sverige” och Tillsammansskapet stöds ”strejken” av diverse antivita grupper och homolobbyorganisationer såsom ”Vi står inte ut!”, ”Elever mot utvisningar”, ”Svenskt HBTQ initiativ Syd”, ”Stoppa utvisningar av afghanska ungdomar” samt RFSL Stockholm.


  • Publicerad:
    2018-08-01 12:00