VÄRLDEN. Amnesty International röstade nyligen igenom ett beslut om att avkriminalisera alla delar av prostitution. Den svenska avdelningen röstade emot beslutet då de anser att det inte är klarlagt att en generell avkriminalisering av alla delar av sexköp leder till minskade människorättskränkningar. 

Den internationella människorättsorganisationen Amnesty höll nyligen ett internationellt rådsmöte i Dublin. Vid mötet diskuterades både ekonomi och Amnestys strategiska punkter de kommande fyra åren. Men frågan som väckt mest uppmärksamhet redan innan mötet är frågan om huruvida Amnesty ska ha en policy som värnar om prostituerades rättigheter.

Två förslag ställdes mot varandra, det ena som kom från den internationella styrelsen krävde universell avkriminalisering av såväl dem som säljer sex men också sexköp och av de aktiviteter som möjliggör sexköp. Det andra förslaget som Sverige och flera andra länder stödde gick inte med på det kravet.

Gemensamt för båda förslagen var dock att de ställde krav på stater om att kriminalisera och motarbeta barnprostitution, trafficking och sexuell exploatering av människor som säljer sex.

Svenska Amnesty:s generalsekreterare Anna Lindenfors säger att de är besvikna på beslutet och att den svenska gruppen har arbetat hårt för att försöka få till ett annat beslut. De kommer dock att respektera den demokratiska processen som ledde fram till beslutet.

— Man måste notera att det finns många positiva delar i den text som nu antagits och vi är överens om själva syftet ­att värna rättigheterna för dem som befinner sig i prostitution, men inte vilken väg som är den bästa, säger Lindenfors.

Svenska Amnesty anser inte att det är klarlagt att en generell avkriminalisering av alla delar av sexköp leder till minskade människorättskränkningar. Därför kommer de inte att arbeta för en total avkriminalisering.

— Varje land bestämmer själva om de kommer att driva frågan vidare, säger Anna Lindenfors.

Trots att Svenska Amnesty alltså röstade emot förslaget har organisationens beslut redan påverkat den svenska sektionen. Redan i går hade mellan 200-300 personer avslutat sitt stöd och missnöjet är stort på sociala medier.

– Vi har haft avhopp, ganska många avhopp. Vi är uppe i kanske 200–300 sedan i går kväll. Det kommer säkert kunna bli fler, säger Elisabeth Löfgren, pressekreterare på svenska Amnesty.

Att sälja sex är idag brottsligt i 100 länder och i Sverige är det ett brott att köpa eller tvinga någon till sexuella tjänster.

Källa:
Svenska Amnesty röstade nej till avkriminalisering av prostitution
Hundratals lämnar svenska amnesty


  • Publicerad:
    2015-08-12 23:50