INRIKES Två kvinnor tar nu plats i styrelsen för den underrättelseorganisation de beskriver som ”en oberoende röst” respektive ”en vakthund” – och de är ivriga att få bidra.

Anne Ramberg tillträder som ny ordförande för den antivita ”stiftelsen” Expo och ersätter därvid Kerstin Brunnberg. Detta tillkännager underrättelseorganisationen i ett pressmeddelande. Ramberg, som tidigare satt som generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och idag tjänstgör som ersättare för Sveriges ordinarie domare i Europadomstolen, kommenterar på Expos hemsida:

— Det är en ära att få möjlighet att leda stiftelsen Expos styrelsearbete. Expo spelar en avgörande roll som unik kunskapskälla och oberoende röst i samhällsdebatten, särskilt i dessa tider när ytterhögerns idéer normaliseras. Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet och kunskap i styrelsens arbete och ser fram emot att få vara med och fortsätta utveckla stiftelsens verksamhet framåt.

Även författaren tillika professorn i teoretisk filosofi Åsa Wikforss, tillträder Expos styrelse. Hon är också ledamot i Svenska akademien och Kungliga vetenskapsakademin. Tillfrågad om sin syn på den uppgift, som hon nu ställs inför, säger hon:

— Den antidemokratiska och våldsbejakande extremismen växer sig allt starkare i Sverige, vilket Säpo påtalat flera gånger. Genom sina granskningar av dessa miljöer spelar Expo en mycket viktig roll och jag ser fram emot att genom mitt styrelseuppdrag få bidra till dess fortsatta demokratiska vakthållning.