HÄLSA. Flera norska sjukhus har haft utbrott av antibiotikaresistenta bakterier under den senaste tiden. En av de mest fruktade har slagit rot på flera sjukhus i landet.

Omedelbara åtgärder har satts in på flera norska sjukhus under den senaste tiden sedan flera fall av VRE-utbrott på sjukhusen. Hittills i år har det registrerats utbrott av den antibiotikaresistenta bakterien på sjukhus i Førde, Oslo, Kristiansand och Stavanger.

På Norska övervakningssystem för antibiotikaresistens hos mikrobar (NORM) har det hittills i år registrerats 257 enskilda fall registrerats fördelat i 17 län. De flesta ska ha skett i Bergen, som länge har kämpat med problemet med bakterien.

VRE är en antibiotikaresistens tarmbakterie som varit mycket utspritt i världen men som varit mycket ovanlig i Norden. Bakterien är på fjärdeplats på Väldshälsoorganisationens (WHO) liste över resistenta bakterier som utgör stor hälsofara för människan.

Bakterien utgör ingen större fara för vanliga friska personer men för dem med ett dåligt immunförsvar kan det vara livshotande, något som gör det extra allvarligt att utbrotten sker på sjukhus.

Biträdande smittöverläkaren vid Universitetssjukhuset i Stavanger, Lars Kåre Selland Kleppe, oroar sig för att bakterien inte bara kan få fotfäste på sjukhus med också bland den övriga befolkningen.

— De flesta kommer då att vara bärare men enskilda personer kan få infektioner och det är då vi blir bekymrade, säger han.

Orsaken till utbrotten skyller han på läkare som är liberala med att skriva ut antibiotika, dålig handhygien bland vårdpersonal och att folk ”reser mycket”.

Källa:
Antibiotikaresistent bakterie sprer seg på norske sykehus


  • Publicerad:
    2017-09-17 11:15