BROTTET HMF. På ett foto från ett torgmöte i Göteborg såg en polis en man med höjd högerarm. Anmälan om HMF gjordes. Nu har den brottsmisstänkte frikänts – efter nästan tre år.

Nordfront har tidigare i några olika fall behandlat det rättsliga efterspelet till misstänkt kriminell positionering av högerhand.

Ett åtal för hets mot folkgrupp väckt vid Göteborgs tingsrätt av kammaråklagare Viktor Törneke ogillas nu. En utredning i fallet tillsattes den 9 september 2018 och den 11 februari 2021 meddelande tingsrätten att den tilltalade frikänns.

Åklagaren ville binda den misstänkte vid en så kallad Hitlerhälsning och åberopade som bevisning ett stillbildsfoto, som enligt rätten inte påvisar mannens syfte med den i och för sig misstänkta positioneringen av högerhanden.

Den video som dessutom åberopats som bevismaterial har visat sig inte innehålla någon misstänkt placering av en högerhand överhuvudtaget.

Polisen har ägnat fallet stora resurser

Polisen uppges ha visat rättsfallet osedvanligt stort intresse. Förutom ”en internetinhämtare på Polisens regionala IT-brottscentrum Väst” ska bland andra poliserna Björn Wehlou, Fredrik Zetterlund, Martin Ekelund, Josef Alm och Emma Tengskog ha varit engagerade i fallet.

Det var den 8 september 2018 som SD-ledaren Jimmie Åkesson höll ett tal på Kungtorget i Göteborg. Följande dag såg polisen Wehlou ett foto i den vänsterextrema tidningen Aktuellt Fokus.

Fotot, som visar en man som håller sin högerhand i höjd position, ska ha väckt starka känslor inom polismannen när han för sitt inre såg ”nazister som hälsar”. Wehlou upprättade därför omgående en anmälan om HMF.

Om det föregående torgmötet har rapporterats att polisen, trots sin väl tilltagna numerär tillät vänsterextremister helt överrösta den talande partiledaren, något som polisen kritiserats för.

Farsartat polisförhör

Göteborgspolisen har även fått motta stark kritik för det sätt på vilket förhöret av den för Hitlerhälsningar misstänkte mannen genomfördes:

Den utredande kvinnliga polisen Emma Tengskog tappade vid förhöret fattningen och skrek mot den misstänkte i vad som verkar okontrollerad affekt.  Hon avkrävde honom vidare på en redogörelse av hans vänskapskrets.

I uppskruvat röstläge ställde hon frågan ”Hur skulle ditt idealsamhälle se ut?”.

Men nu har alltså tingsrätten frikänt mannen. I domen står att läsa att ”det generellt sett är svårt att bedöma en rörelse utifrån en stillbild” och rörande videon påtalas att armen ”rör sig utåt men inte till helt utsträckt läge. Armrörelsen är snabb och subtil vilket medför att det finns utrymme för att rörelsen skulle kunna ha en annan innebörd än den påstådda”.

Webbtidningen Nya Riks avslutar sin artikel om den friande domen i ”Hitlerhälsningsåtalet” med en kommentar:

Det är okänt hur många våldtäktsfall som polisen i Göteborg har skrivit av under de nästan 900 dagar som detta ärende har prioriterats.


  • Publicerad:
    2021-06-03 13:00