Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Hovrätten underkänner skandalös HMF-dom – Vera Oredsson frias för clown-vinkningen

Av Redaktionen, 2019-01-07
redaktionen@nordfront.se

RÄTTVISA. Budskapet när Falu tingsrätt dömde Vera Oredsson för ”hets mot folkgrupp” var tydligt: Nationalsocialister får inte vinka till clowner. Men hovrätten köper inte nämndemännens resonemang och river upp den uppseendeväckande domen.

Vera Oredssons vinkning under första maj i Borlänge 2016. Till höger om Oredsson syns Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist, som vittnade till hennes fördel under tingsrättsförhandlingen i Falun.

Det var under Nordiska motståndsrörelsens första maj-demonstration i Borlänge 2016 som Vera Oredsson fastnade på bild när hon vinkade till en grupp motdemonstranter som stod ett hundratal meter bort. Fotografen Fredrik Almroth – som själv var en av motdemonstranterna – har i efterhand vittnat om att han själv aldrig såg att Oredsson skulle ha utfört någon så kallad heilning på plats, men valde likväl att polisanmäla henne när han insåg att bilden skulle kunna tolkas som det.

Lokala antirasister i Dalarna drog dessutom igång en omfattande massanmälningskampanj mot Oredsson, eftersom man trodde att det skulle öka chansen för en fällande dom mot henne.

När fallet gick till rättegång blev många förvånade över att åklagaren inte lyckats gräva fram ett enda vittne som kunde intyga att denne sett Oredsson utföra den illegala hälsning som hon stod åtalad för. Istället var det endast tolkningen av fotografiet som låg till grund för åtalet.

Försvaret kunde däremot kalla två vittnen som intygade att Oredsson endast vinkat. Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist – som syns på bilden bredvid Oredsson – berättade att det var han som först vinkat åt motdemonstranterna för att sedan ha uppmanat Oredsson att ”vinka åt sina fans”.

Trots detta valde Falu tingsrätt att döma Oredsson för hets mot folkgrupp. Tingsrätten menar att Oredsson hade armen i en onödigt höjd med tanke på att hon skulle ha vinkat till folk som måste ha stått lägre placerade än hon” och att det faktum att hon är en välkänd nationalsocialist ligger henne till last. Enligt tingsrätten borde Oredsson ha tänkt på att hennes arm kunde uppfattas som höjd på ett olagligt sätt och att hon därför måste vara skyldig till brott.

Hovrätten underkänner tingsrättsdomen
Vera Oredsson nekade dock bestämt till anklagelserna och har bland annat sagt att hon som uppväxt i Tredje riket aldrig skulle få för sig att göra en Hitlerhälsning åt ”clowner”, vilket flera av motdemonstranterna var utklädda till. Hon valde därför att överklaga den uppseendeväckande domen till hovrätten.

Under måndagen har Svea hovrätt också meddelat att de underkänner tingsrättens dom. Hovrätten menar att en ögonblicksbild inte är bevis nog, eftersom den inte visar hela armrörelsen. Dessutom påpekar man att inget vittne på plats ens har sett Oredsson utföra en Hitlerhälsning.

I domskälet skriver Svea hovrätt:

Som tingsrätten redogjort för visar ett fotografi en kort del av ett skeende och det är okänt vad som hände före eller efter. Fotografiet är en ögonblicksbild, nämligen när Vera Oredssons hand är i uppsträckt läge. Om fotografiet hade ingått i en bildsekvens hade man kunnat se vad som hände innan eller efter det att ögonblicksbilden togs. Någon sådan utredning har inte presenterats. Fotografen Fredrik Almroth har uppgett att han inte uppmärksammade gesten förrän efter demonstrationen då han gick igenom sina bilder från dagen. Det finns inte heller några vittnesiakttagelser trots att såväl demonstranter som motdemonstranter och polis befann sig på platsen. Dessutom visar fotografiet att en annan person, NN , vinkar mot någon som befinner sig utanför bilden.

Enligt hovrättens mening kan man av en ögonblicksbild – även om gesten i sitt sammanhang kan anses besvärande – inte dra den slutsatsen att det är en hitlerhälsning. Med det höga beviskrav som gäller i brottmål är det därför inte ställt utom rimligt tvivel att Vera Oredsson begått den påstådda gärningen. Åtalet ska därför ogillas.

Till Nordfront säger Vera Oredsson att hon är lättad och glad över den friande domen.

— Hela historien är ju spektakulär, och åtalet var förstås bara rena larvet. Jag har ju bara vinkat och inte ”heilat”, vilket min advokat också har visat. Juristerna i hovrätten hade tydligen mer förstånd i huvudet än politikerna som dömde mig i Falun, säger Oredsson.

— Jag är också glad att jag slipper hamna i belastningsregistret. Även om ”hets mot folkgrupp” bara är trams så vore det förstås förargligt att hamna där bara för att man vinkat till några clowner.

Källa:
Svea hovrätt: Dom 2019-01-07, Mål nr B 3076-18


  • Publicerad:
    2019-01-07 13:10