SKANDAL. Under tisdagsförmiddagen kom domen mot Vera Oredsson. Hon döms för en påstådd olaglig vinkning trots att åklagaren inte kunnat presentera en enda person som ska ha sett den.

90-åriga Vera Oredsson i Falu tingsrätt där hon anklagades för att ha gjort en påstådd olaglig vinkning.

Nordfront har tidigare rapporterat om det absurda åtalet mot Vera Oredsson, 90 år, som anklagades för att ha gjort en så kallad Hitlerhälsning under Motståndsrörelsens demonstration i Borlänge 2016, trots att Vera i själva verket endast vinkade till motdemonstranterna som stod cirka 100 meter bort.

Under rättegången som hölls i Falu tingsrätt för två veckor sedan kunde inte åklagaren Johan Knies presentera några som helst bevis för att Vera ska ha gjort det hon stod åtalad för, annat än den bild som påstås ska visa Vera göra den ”olagliga gesten”.

Vidare kallades en kvinnlig polis som vittne till förmån för åklagarsidan, men i själva verket var poliskvinnans vittnesmål snarare till försvarets fördel. Dels för att det visade sig att poliskvinnan inte ens hade varit på plats i Borlänge där demonstrationen hölls, eftersom hennes uppgift för dagen var att arbeta som utredare på stationen. Men också då hon kunde vittna om att en poliskollega, som faktiskt hade varit på plats, hade rapporterat till henne att allt hade gått lugnt till och att ingen anmälan fanns att göra. Poliskvinnan ställde sig även oförstående till varför hon hade blivit kallad att vittna om en händelse som man påstår har skett på en plats där hon inte ens hade befunnit sig.

Oredssons advokat å sin sida hade kallat vittnen, som var på plats i Borlänge och som även tillsammans med Vera vinkade till motdemonstranterna och som under ed kunde intyga att det aldrig rörde sig om en ”Hitlerhälsning”.

Trots detta så har nu Falu tingsrätt beslutat att döma Vera för hets mot folkgrupp. I domen skriver de:

En gest som visserligen till alla delar är snarlik en hitlerhälsning, men inte görs för att folk skall uppfatta den som en sådan, är dock straffri. Exempelvis en vinkning för att påkalla uppmärksamhet kan då vara något som inte är hets mot folkgrupp. Detta är också vad Vera Oredsson hävdat, nämligen att hon bara hade vinkat till motdemonstranterna. Det kan också verka anmärkningsvärt att tydligen ingen polis har uppmärksammat en hitlerhälsning, vilken annars sannolikt hade medfört ett polisingripande. Inte heller någon motdemonstrant synes ha gjort en anmälan direkt, utan först en dryg vecka efter händelsen kom anmälan. Att polisen inte sett något kan dock förklaras av att polisen troligen haft sin uppmärksamhet riktad mot motdemonstranterna som troligen var de mer aggressiva vid denna tidpunkt.

Det är även viktigt att komma ihåg att ett fotografi endast skildrar en ytterligt kort del av ett längre skeende samt att det är okänt vad som hände alldeles före och efter gesten.

Alldeles oavsett detta framstår som sagt Vera Oredssons gest objektivt som en hitlerhälsning och hennes arm är också onödigt höjd med tanke på att hon skulle ha vinkat till folk som måste ha stått lägre placerade än hon. Vidare är och var Vera Oredsson en känd nationalsocialist och en hitlerhälsning är givetvis välkänd i hennes kretsar. Gesten gjordes dessutom vid en nationalsocialistisk demonstration. Att hitlerhälsningar enligt Vera Oredsson inte skall göras till några motståndare, betyder inte att hon som ett infall inte kan ha brutit mot denna regel. Hon är i så fall knappast den första som bryter mot viktiga regler i stundens ingivelse.

[…]

Således har Vera Oredsson med någon sorts uppsåt gjort en hitlerhälsning, som – i ljuset av den omständigheten att det
fanns rikligt med folk på plats – måste anses ha spridits i lagens mening. Åtalet är sålunda styrkt och Vera Oredsson skall dömas för hets mot folkgrupp, som med hänsyn till omständigheterna kan bedömas som ringa.

Tingsrätten skriver alltså själva att det faktum att hon är nationalsocialist gör att bilden tolkas till hennes nackdel och därmed har man frångått principen om likhet inför lagen helt och hållet.

Vidare skriver tingsrätten att Vera bör dömas till ”kraftiga” dagsböter på 4 000 kronor. Domen kommer givetvis att överklagas.

Nordfront kommer att återkomma med en intervju med Vera Oredsson.

Källa:
Målnr: B 3536-17


  • Publicerad:
    2018-02-27 11:34