POLITIK. Idag lanserar den avhoppade MP-politikern Carl Schlyter det nystartade Partiet Vändpunkt. Med förslag om en radikal miljöpolitik och en omställning av näringslivet tar partiet sikte på att ställa upp i EU-valet i vår.

Carl Schlyter, tidigare MP (skärmdump Youtube).

På torsdagen lanserades det nya Partiet Vändpunkt (PV) i en debattartikel på DN av den avhoppade miljöpartistiske riksdagsmannen Carl Schlyter tillsammans med andra företrädare. Schlyter skriver att partiets vision utgår från ”social och ekonomisk trygghet och en tro på att människor vet bäst själva hur de vill utveckla sina liv”.

Det var i januari som Carl Schlyter, Valter Mutt och Annika Lillemets valde att lämna Miljöpartiet i protest mot partiets överenskommelse med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Avhopparna menar att de etablerade partierna har misslyckats med att ”bemöta de samhällsproblem som vi nu ser växa”.

— Det behövs en ny kraft som börjar tala om ett ekonomiskt system som inte är drivet av ständig tillväxt, säger Valter Mutt, och tillägger:

— Den så kallade rödgröna regeringen kommer tvingas att genomföra en nyliberal politik. Något som kommer att driva på de sociala klyftorna i Sverige.

I artikeln på DN Debatt sammanfattar Carl Schlyter tillsammans med fyra andra representanter partiets politik i fyra visionära punkter, som ska ge politiken en ”ny riktning”:

  • En helt ny klimatpolitik med en investeringsplan som gör Sverige fossilfritt till år 2030. Kraftigt höjda skatter på koldioxid och uttag av naturresurser utlovas för att ställa om ekonomin till att fokusera på ”ökad livskvalitet snarare än ständigt ökad konsumtion”.
  • Ett nytt näringsliv där grundincitamentet i ekonomin ställs om ”från kortsiktig jakt på gynnsamma kvartalsrapporter till långsiktigt hållbarhet”. Partiet föreslår nya spelregler för näringslivet, nya bolagsformer och att vinsterna från brukandet av naturresurser ska stanna i regioner där de uppstår.
  • En progressiv skattereform där en större andel av skatterna kommer från miljöskadlig verksamhet, kapitalinkomster och stora tillgångar. PV föreslår en ny bankskatt och att förmögenhetsskatt och arvsskatt bör återinföras för de rikaste två procenten.
  • En återvitalisering av demokratin med reellt inflytande på arbetsplatsen för arbetstagare och folklig vetorätt mot riksdagsbeslut för att ge väljarna ”alternativa uttrycksformer även under perioden mellan val”.

Schlyter säger i en intervju med SVT Morgonstudion att han inte vill kalla PV för ett nytt Miljöparti:

— Jag skulle säga att det är ett frihetligt parti, som löser miljöproblem genom att faktiskt ta socialt ansvar. Vi politiker har inte tagit vårt ansvar.

PV-företrädarna medger i debattartikeln att alla partiets förslag inte är färdiga och att man inte har färdplanen helt klar, men att man ändå avser att ställa upp i EU-valet i maj ”för att försöka vrida EU till en aktör för människor i stället för kapital, för förnybart i stället för fossildrivet, och för en starkare och mer decentraliserad demokrati i stället för en plats för de redan inflytelserika”.

Kris för Miljöpartiet?
Enligt den senaste Novusmätningen skulle Miljöpartiet åka ur riksdagen vid ett nyval, och med tanke på att det nya utbrytarpartiet redan lockat till sig många tunga namn finns en risk att även en del väljare följer med.

Det återstår dock att se i vilken utsträckning Partiet Vändpunkt kommer att påverka Miljöpartiet i opinionen.

Källa:
DN Debatt. ”Partiet Vändpunkt ska ge politiken en ny riktning”


  • Publicerad:
    2019-02-14 09:25