GÖTEBORG Efter drevet som följde av den kontroversiella ”snippa-domen” lämnade två socialdemokratiska nämndemän sina uppdrag i hovrätten för västra Sverige under mystiska omständigheter. Nu har en av dem avslöjat att partiet pressade honom att avgå.

Nordfront har tidigare skrivit om hur två socialdemokratiska nämndemän i hovrätten för västra Sverige som dömde i det så kallade snippa-fallet avgick efter det mediala drevet. I efterhand har många tunga jurister ifrågasatt om det verkligen gick rätt till, eftersom nämndemännen avgick efter ett hemligt möte med sitt parti.

Även Nämndemännens riksförbund har uttryckt skepsism kring avhoppen. Organisationens ordförande Stefan Blomquist krävde nyligen att Socialdemokraterna redogjorde för mötet man hade med nämndemännen för att kunna utesluta att det inte handlade om politisk påverkan på domstolen.

Socialdemokraterna har inte velat redogöra för vad som sades under mötet, men partiet har bedyrat att det endast handlade om att ”coachande samtal”. Under torsdagen avslöjade dock Expressen att en av nämndemännen kontaktat Nämndemännens riksförbund och redogjort för mötets innehåll.

— Jag har fått en utskrift av samtalet och den bekräftar att det handlar om otillbörlig påverkan, säger Stefan Blomquist till tidningen.

Blomquist vill inte lämna ut några detaljer, men menar att informationen ”bekräftar den bild vi fått i medier och det jag misstänkt från första stund”.

— Dagen efter den här friande domen så söker det socialdemokratiska partiet upp de här nämndemännen, i deras hem dessutom, och har ett så kallat coachande samtal. Då drar jag mina slutsatser och ser inte att det kan vara mycket annat än otillbörlig påverkan, hur ska man annars se det?, säger Blomquist till DN.

"Ett svärdshugg mot hela rättssystemet"

Att ett politiskt parti försöker påverka en domstol är enligt Blomquist väldigt allvarligt, eftersom rättsväsendet i Sverige rent formellt ska vara självständigt. Nämndemännen ska representera folket, men har av tradition utsetts av politiska partier utifrån hur många röster de fått i det område som domstolen har jurisdiktion över.

— Det här är ett svärdshugg mot hela rättssystemet, ett flagrant övertramp. Nu är vi på ett sluttande plan och närmar oss andra länder i Europa med rättsväsenden som fungerar mindre bra, där man just har politisk påverkan. Jag blir väldigt orolig, säger han.

Både S-distriktet i Göteborg och partiledningen har tidigare hävdat att mötet bara handlade om att ”erbjuda stöd till partimedlemmar i en jobbig situation”, även om man inte velat redogöra mer ingående för vad som sades.

— Det håller ju inte medlemmen i fråga med om. Det här var inte att lämna stöd, det var att påverka medlemmen vilket ledde till att han begärde entledigande själv, som det hette officiellt, säger Stefan Blomquist.

Nu kräver Nämndemännens riksförbund ett möte med justitiedepartementet och justitieutskottet för att reda ut händelsen.

– Jag vill ha en förklaring. Är det här ett nytt sätt att arbeta mot domstolarna eller vad är det frågan om? Jag vill gärna att partidistriktet i Göteborg ska be om ursäkt och förklara att det blev fel. Att det inte alls var ett försök att påverka domstolarna, men det är så vi uppfattar det och där har jag 9 000 medlemmar i ryggen, säger Blomquist.