Dagens datum 10 januari: Denna dag föddes Jacob Schiff som spelade en betydande roll i bolsjevikernas maktövertagande.

Runt den så kallade ryska revolutionen 1917 förekom spel bakom kulisserna som än i denna dag ger många frågetecken kring traditionella historiska förklaringsmodeller. Exempelvis går det att lyfta fram att bakom stödet till kommunisterna eller bolsjevikerna stod en rik bankman från USA.

Jacob Schiff möjliggjorde det röda maktövertaget i Ryssland.

Jacob Schiff, till vänster, möjliggjorde det röda maktövertaget i Ryssland.

Jacob Henry Schiff föddes i en judisk familj den 10 januari 1847 i Frankfurt am Main i Tyskland. Hans far Moses Schiff arbetade åt den judiska bankirsläkten Rothchild. Jacob utbildade sig i staden och började bland annat arbeta inom bankbranschen. 1865 flyttade han till USA där han fortsatte karriären. Fem år senare fick han medborgarskap och 1875 tog han plats på bankhuset Kuhn, Loeb & Company. År 1885 blev han bankchef och med tiden mycket finansiellt framgångsrik.

Nikolaj II blev den siste verksamma tsaren.

Nikolaj II blev den siste verksamma tsaren i Ryssland.

Jacob Schiff hade starka etnocentriska känslor med judenheten och den nationalistiska sionismen. Han avskydde Ryssland och ville hämnas för det ryska samhällets konflikter med judar. Han opererade för att provocera fram en revolution i Ryssland 1905 som skulle störta tsar Nikolaj II och införa revolution med ett arbetarnas paradis enligt marxistisk modell. Kriget mot Japan 1904-1905 blev en dyrköpt rysk förlust. Jacob Schiff stödde japanerna med ett lån på 200 miljoner dollar och medverkade på så vis till krigets utgång.

Lev Trotskij

Lev Trotskij

Nederlaget mot Japan skulle utnyttjas för att regissera fram det ryska samhällets omstörtning genom oroligheter, provokationer, strejker, upplopp och terrorattentat. De så kallade socialrevolutionärerna organiserades bland annat av Lev Trotskij (Leiba Bronstein) och Alexander Parvus (Israel Gelfand). Investeringar på omkring 50 miljoner dollar gjordes i den så kallade revolutionen där Schiff stod för att leverera 30 miljoner.

Tsaren utnämnde Pjotr Stolypin till inrikesminister i april 1906. Han fick slut på terrorn och ”revolutionen”. Flera avrättades i ståndrätter. Många avrättade hade själva begått mord och grova våldshandlingar.

Det ryska samhället återhämtade sig och upplevde en ekonomisk uppgång under Stolypin. Konspiratörer ville röja undan Stolypin genom att mörda honom. En bomb exploderade i hans hem men han överlevde attentatet. En judisk anarkistisk, Dmitry Bogrov, sökte upp Stolypin på operan i Kiev i september 1911. När Stolypins livvakt gick bort för att röka avlossade Bogrov två skott varav det ena blev dödande.

Ryssland återhämtade sig under Pjotr Stolypin.

Ryssland återhämtade sig 1906-11 under Pjotr Stolypin.

I den så kallade februarrevolutionen 1917 tvingades tsar Nikolaj II abdikera. En missnöjekampanj som riktats mot Nikolaj II och tsarfamiljen hade föregått kuppen. En provisorisk regering av liberaler och socialister upprättades av kuppmakarna. Flera medlemmar i den provisoriska regeringen inklusive regeringschefen Aleksandr Kerenskij (Aaron Kürbis) var frimurare.

Alexander Kerenskij

Alexander Kerenskij

Pavel Miljukov som blev utrikesminister i den provisoriska regeringen skrev i sina memoarer att februarikuppen var en frimurarkomplott. En generallöjtnant som stött den provisoriska regeringen, Lavr Kornilov, skulle senare inse sitt misstag och göra revolt med fosterländska patrioter. I april 1917 skröt Jacob Schiff att det var genom hans finansiella stöd som revolutionen lyckades.

Våren 1917 finansierade Schiff Lev Trotskij och bolsjevikerna att ta över makten från den provisoriska regeringen i Ryssland. Bolsjevikerna var en falang inom det ryska socialdemokratiska partiet. Bolsjevikerna fick 20 miljoner dollar. Att det rörde sig om dessa summor bekräftade bland annat John Schiff 1949, sonen till Jacob Schiff.

Lavr Kornilov

Lavr Kornilov

I augusti 1917 reste en delegation under Röda korsets täckmantel till Ryssland. Deltagarna bestod jämte läkare även av bankirer från New York, däribland Jacob Schiff. Planen var att överlägga de sista detaljerna med bolsjevikledarna om den planerade revolutionen.

Efter bolsjevikernas maktövertagande i november 1917 visade dessa sin tacksamhet till sina finansiärer. Bolsjevikerna betalade tillbaka anmärkningsvärt stora belopp till bland andra Jacob Schiff. Så mycket som 600 miljoner rubel i guld ska ha överförts till USA åren 1918 till 1922.

Under tiden som New Yorks bankirer belönades för sina investeringar i revolutionen rådde hungersnöd och svält i Ryssland. Bankiren Olof Aschberg i Sverige hjälpte till att tvätta det gamla tsarryska guldet. Han tog emot 500 ton konfiskerat guld 1917-21. Guldet smältes om och fick svenska stämplar.

Förutom Jacob Schiff har andra finansmän utpekats för att ekonomiskt ha stött bolsjevikerna till makten. Några är Paul Warburg, John Rockefeller, Franklin Vandelip, J. P. Morgan Junior och William Averell Harriman. Jacob Schiff dog plötsligt i april 1920 i New York.

Jacob Schiff

Jacob Schiff

Artikeln publicerades ursprungligen 2015-01-10.


  • Publicerad:
    2018-01-10 00:00