NYKÖPING. Den barnmorska som vägrades anställning vid Sörmlands landsting på grund av att hon inte ville utföra aborter nekas skadestånd. Detta trots att Jönköpings tingsrätt fastslagit att beslutet var en inskränkning av kvinnans rättigheter – inskränkningen anses nämligen vara tillåten.

foster

En barnmorska sökte anställning vid Sörmlands landsting men vägrades anställning eftersom hon inte ville utföra aborter. Barnmorskan svarade då med att stämma landstinget och åberopa skadestånd med hänvisning till att hennes rättigheter inskränkts gällande såväl trosuppfattning som samvetsfrihet.

Jönköpings tingsrätt har fastslagit att barnmorskans rättigheter inskränkts men att denna inskränkning är tillåten och att det inte är fel av landstinget att kräva att alla barnmorskor de anställer ska medverka vid aborter.

För ett år sedan fick en annan barnmorska ett liknande besked av Jönköpings tingsrätt i ett liknande mål. Domen överklagades men Hovrätten beslutade då att inte bevilja prövningstillstånd.

Källa:
Inget skadestånd till abortvägrare


  • Publicerad:
    2016-11-04 16:50