Benjamin Netanyahu, före detta israelisk premiärminister, tillika ledare för det israeliska partiet Likud, gick i måndags till hårt angrepp mot Iran då han bland annat jämförde landet med det nationalsocialistiska Tyskland. Han påstod även att Iran inte enbart skulle vara ett hot mot Israel utan hela västvärlden.

Det var i måndags då det årliga ”United Jewish Communities General Assembly” hölls i Los Angeles som den före detta israeliska premiärminister Benjamin Netanyahu utstötte hårda ord mot Iran där han bland annat jämförde landet och dess regim med det nationalsocialistiska Tyskland. Han riktade även skarp internationell kritik och uttryckte med det förvåning över att ingen ännu gått judarnas ärende i fråga om Iran.

Flera gånger skall han ha upprepat meningen ”det är 1938 och Iran är Tyskland”. Han beklagade sig över Irans fria syn på historieforskning och förfasade sig över hur Iran skulle förbereda en ny ”Förintelse” som, enligt Netanyahu, kommer drabba hela västvärlden och inte bara judestaten.

”Tro honom [Irans president] och stoppa honom! Detta är vad vi måste göra. Allt annat bleknar inför detta”, sade Netanyahu inför applåderande judiska ledare.

På tisdagen följde Netanyahu upp sina uttalanden i radio. Han menade då självsäkert att Israel har styrka nog att förhindra Irans påstådda plan att med kärnvapen förinta Israel. Då Netanyahu i radio blev förfrågad om han trodde att USA skulle kunna påkosta ett nytt ”krigsäventyr” blev svaret att ett ingripande (ockupation enligt Irakmodellen) mot Iran inte alls skulle vara något ”krigsäventyr”, utan något ”nödvändigt”.


  • Publicerad:
    2006-11-17 00:00