INRIKES. Hälften av de boende i södra Malmö och Botkyrka vågar inte gå ut på kvällen. Detta visar en ny undersökning som BRÅ genomfört.

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har för första gången genomfört en kartläggning av otrygghet och oro för brottslighet på lokal nivå. Resultatet blev vad man kunde vänta sig – i till exempel södra Malmö uppger 48 procent av invånarna att de känner sig otrygga när de vistas utomhus kvällstid eller att de inte vågar gå ut. Det ser inte mycket bättre ut i Stockholms förorter, bland annat i Botkyrka där 45 procent uppger samma sak. På platser där mångkulturen inte är lika påtaglig är siffrorna betydligt lägre, i exempelvis Lund är siffran ”bara” 22 procent.

— Det är ju naturligtvis verkligen inte bra eftersom det innebär en illavarslande inskränkning, säger Mats Löfving, chef för den nationella operativa avdelningen vid polisen.

Även i Norrland finns en stor känsla av otrygghet – i södra Lappland är 45 procent av invånarna oroliga för brottsligheten. Mest oroliga är dock invånarna i Ystad, där 58 procent uppger en liknande oro.

— Det är själva poängen med den här undersökningen, tack vare att uppgifterna är nedbrutna på lokal nivå. Den lokala polisen för sedan en dialog med kommunen och företrädare för exempelvis religiösa samfund och idrottsrörelser och ser vad som kan göras och vilka som bör göra vad. Sammantaget, om alla hjälps åt, kan det här bli en ganska stor kraft, fortsätter Mats Löfving.

12 000 personer i åldrarna 16-84 år i samtliga polisregioner deltog i undersökningen, som kommer genomföras årligen.

Källa:
Många förortsbor rädda för att vistas utomhus


  • Publicerad:
    2017-11-18 15:25