Bonnier bryter mot personuppgiftslagen. Detta menar Datainspektionen som nu läxar upp Bonnier i ett nytt beslut. Beslutet är ett resultat av den granskning av Bonniers personuppgiftshantering som Datainspektionen påbörjade i december förra året.

Enligt Datainspektionen ska ett företag som sparar sina kunders personuppgifter för marknadsföringsändamål gallra ur dessa senast ett år efter det att kundförhållandet avslutats. Bonnier har sparat uppgifter om sina kunder betydligt längre än så, nämligen i hela tre år.

Beslutet från Datainspektionen är ganska tandlöst, då det i praktiken består av en tillsägelse. Det innebär inte någon ekonomisk skada för Bonnier, eller att de kunder  vars uppgifter hanterats felaktigt får någon ersättning. Det är nämligen bara i vad man anser vara ”allvarligare fall” som Datainspektionen tar beslut om vitesföreläggande.

I Bonniers egna ”Information om Bonniers integritetsskyddspolicy” påstås bland annat:  ”Dina personuppgifter behandlas korrekt och enligt god sed. Detta innebär att de hålls uppdaterade, att inte onödigt många uppgifter lagras och att de inte lagras längre än nödvändigt.”

Relaterat: Bonniers olagliga kundkartläggning


  • Publicerad:
    2012-11-02 17:15