DANMARK Danmarks regering ska nu lägga fram ett nytt lagförslag gällande koranbränningar. Bestämmelserna i lagförslaget som läggs fram är nu mer begränsade än vad som tidigare diskuterats.

Efter flera månaders debatt ska nu ett lagförslag gällande koranbränningar läggas fram.

Bestämmelserna i lagförslaget är nu mer begränsade än vad som var tänkt tidigare, efter invändningar från bland andra den danska polisen. Förbudet mot vanhelgande ska gälla ”skrifter med väsentlig religiös betydelse”, och inte föremål i stort. Även mängden religioner som ska omfattas av lagen begränsas. Endast de religioner som finns i Danmarks trossamfundslag omfattas.

”Lagförslaget syftar till att hejda de systematiska hånfulla handlingar som bland annat bidragit till att terrorhoten mot Danmark ökat”, skriver det danska justitiedepartementet.

— Vi har nyligen sett angrepp i både Frankrike och Belgien som jag menar understryker att terrorhotet måste tas på allvar, säger danska justitieminister Peter Hummelgaard.

Det är inte bestämt när lagen ska träda i kraft, men den ska gälla i tre år varefter det ska utvärderas hur effektiv den är.