NATO-ANSÖKAN Efter Nato-chefens uppmaning till handling i medlemskaps-frågan så presenterar Turkiet, Sverige och Finland en lista med vad man kallar gjorda framsteg. Den är inte lång.

Turkiet finner nu att såväl Sverige som Finland har tagit viktiga steg mot en uppfyllelse av den överenskommelse som gjordes med Turkiet på Natotoppmötet i Madrid i somras. Den beskrivningen av situationen presenterades av de tre inblandade länderna i ett gemensamt uttalande efter ett möte i Stockholm på fredagen, rapporterar SR:s Ekot.

— Det [gemensamma uttalandet] är ännu ett litet steg på vägen mot att Sverige ska bli fullvärdiga medlemmar i Nato, kommenterar chefsförhandlaren Oscar Stenström i nyhetsprogrammet. Regeringen klargör samtidigt i ett pressmeddelande att de tre länderna välkomnar det redan uppnådda utökade samarbetet mellan svenska, finska och turkiska myndigheter, polis och säkerhetspolis.

Den skärpta terrorlagstiftningen” i Sverige är enligt Stenström ett annat exempel på framgång och han han nämner i sammanhanget löftet om att så kallat deltagandebrott ska behandlas i riksdagen i början av nästa år. Med ett sådant kommer, argumenterar han, även den som i något avseende stödjer en terroristorganisation på olika sätt att kunna lagföras.

Sveriges utrikesminister uttalar sig och frågas ut

Samtidigt säger Sveriges utrikesminister Tobias Billström till SvD att de som rörande Sveriges Nato-medlemskap förespråkar ett avvaktande svenskt agerande i väntan på de turkiska valen nästa år – de misstar sig grovt. Regeringens aktiva arbete för att Sverige så fort som möjligt ska uppnå ett Nato-medlemskap är enligt honom ett föredöme på god väg att ge frukt. Billström ombads av SvD:s intervjuare att kommentera något som tidigare lockat fram svävande svar från honom, nämligen det faktum att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan vid ett antal tillfällen framfört krav på ett svenskt utelämnande av 73 kurdiska terrorister för att Turkiet ska kunna ratificera ett svenskt medlemskap:

— Den turkiska regeringen är väl medveten om att Sverige har oberoende domstolar och ett oberoende rättsväsende och det innebär naturligtvis att alla sådana här saker prövas inom ramen för processer som regeringen alltså inte kan kontrollera och inte kan påverka. Det är viktigt att understryka detta och det därför finns det heller ingen anledning att diskutera enskilda ärenden, svarade ministern.

Tillfrågad om sin syn på Turkiets offensiv mot YPG och PKK i nordöstra Syrien svarade Billström nu:

— Alla stater har rätt att försvara sig mot terrorism och Turkiet har varit drabbat av detta. Vi följer naturligtvis utvecklingen noggrant. Sverige samråder inom EU om det här uppkomna läget och uppmanar alla parter till återhållsamhet och lugn. Det är viktigt att civila och civila objekt inte attackeras.

Efter Nato-chefens uppmaning och före Nato-mötet

Det officiella Sveriges nyvunna entusiasm över vunna framgångar och tro på ett Nato-medlemskap inom en snar framtid kommer dagar innan måndagens stora Nato-möte. Det kommer också efter Nato-chefen Jens Stoltenbergs uttalande på fredagen, där han uppmanade Turkiet och Ungern att snarast möjligt ratificera de två nordiska ländernas medlemsansökan – något som Ungern redan dessförinnan tagit beslut om och utfäst sig att verkställa senast i mitten av december.

— Det är dags att slutföra anslutningsprocessen och välkomna [Sverige och Finland] som fullvärdiga medlemmar i vår allians. Detta kommer att göra dem säkrare, Nato starkare och det euro-atlantiska området säkrare, sade Stoltenberg.