INSÄNDARE. Klara som jobbar som lärare skriver här om den nya läroplanen och skolans politisering.

Foto: CC0

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Att arbeta som lärare i dagens Sverige blir svårare och svårare att kombinera med nationalsocialism. En del kamrater kan ifrågasätta yrkesvalet överhuvudtaget då man åtar sig att springa vår fiendes ärenden, men jag anser att det är inom utbildning jag hör hemma. Det är genom mitt yrke jag, bland annat, kan sprida en mer öppen bild av vårt samhälle och ställa de kritiska frågorna som många av mina vänstervridna kollegor inte ställer. De utnyttjar istället sin maktposition gentemot eleverna att indoktrinera dem i det intoleranta och trångsynta tankesätt som brukar kallas ”demokrati”, eller ”alla människors lika värde”.

Med min bakgrund som lärare läste jag artikeln om den nya könsneutrala läroplanen med stort intresse. Det är ingenting jag eller mina kollegor fått reda på, varken från fackförbunden eller högre ort. Därför började jag gräva i detta. Min fundering var från början var Dagens juridik fått det ifrån, och snart hittade jag pressmeddelandet på regeringen.se från 27 april 2018, där Fridolin citerats och formuleringen om benämning av pojkar och flickor står. Dock var jag inte övertygad än, utan ville se detta formulerat i skolans styrdokument.

Av vad jag kan se så står det varken i den nya skollagen eller den reviderade läroplanen att barn inte får benämnas utifrån kön. Därmed inte sagt att det inte står – har någon annan hittat detta inskrivet i styrdokumenten får ni gärna motbevisa mig!

Något som dock är anmärkningsvärt i den reviderade läroplanen är att skolan inte längre ska ”förmedla” grundläggande värden, utan ”överföra” dessa. För mig innebär detta att vi inte längre ska lära ut och verka för de grundläggande värden vårt samhälle har, vilket fortfarande har gett eleverna möjligheter att skapa sina egna uppfattningar, nu ska vi se till att alla elever indoktrineras i ett visst tankesätt. Alltså – snaran dras åt. Skolan ska nu göra sitt yttersta för att indoktrinera våra barn i idén att mord och förtryck av vårt folk är ”tolerans”.

Vidare står det i Del 1 av läroplanen, under Saklighet och allsidighet, att ”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” och att föräldrar ska kunna förlita sig på att deras barn inte ska bli ”ensidigt påverkade till förmån av den ena eller andra åskådningen”. Den naivt lagda nationalsocialisten kommer läsa detta och ett ljus av hopp kommer att tändas i dess bröst. Tyvärr blir lyckan kortlivad. Under samma rubrik står det nämligen att ”Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem”.

Det den reviderade läroplanen säger är att skolans personal måste begå tjänstefel på ett eller annat sätt. Hur man än vänder sig, så har man ändå ändan bak. Speciellt jag som, bland annat, undervisar i samhällskunskap. Hur ska man kunna ha ett öppet, accepterande och uppmuntrande klassrum när endast en sida får visas? Hur ska jag kunna undervisa mina elever om vad demokrati är, hur yttrande- och tryckfrihet fungerar, när jag inte får påpeka dess brister? Vad svarar jag när en elev ifrågasätter varför civil olydnad uppmuntras när vi talar om Greenpeace, men vi ska fördöma nationalsocialister som utövar sin demokratiska rätt att säga sin åsikt? Om jag uppmuntrar elevens förmåga att ifrågasätta världen och tänka kritiskt, som är min etiska plikt, så begår jag tjänstefel. Skulle det dessutom komma fram att mina personliga åsikter skiljer sig från vad jag lydigt förmedlar i mitt klassrum så blir jag av med jobbet.

Det finns mycket att diskutera kring den sjuka värld jag valt att jobba i och dess styrdokument. Värt att notera är även att det i den reviderade läroplanens första del står, under rubriken Förståelse och medmänsklighet, att ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”. Vad dessa aktiva insatser är kan vi endast spekulera i.

/Klara


  • Publicerad:
    2018-06-03 10:20