SVERIGE. Den svenska regeringen vidtar nu åtgärder för att kunna förhindra att Sverige blir nästa mål för den terrorvåg som hittills drabbat både Frankrike och Danmark. Detta genom att bland annat kriminalisera deltagandet i striderna för IS.

isis2

Den svenska regeringen har nu börjat se över beredskapsplanen för krishantering efter den senaste tidens terrordåd i Frankrike och Danmark.

En av åtgärderna för att motverka eventuella terrordåd i Sverige är att göra det kriminellt att resa utomlands för att strida för IS. För de med svenskt medborgarskap som reser väntar hårda straff när de återvänder. Dock är det inte aktuellt att ta ifrån dem deras medborgarskap, trots att många menar att det bör vara ytterligare en påföljd för dem som väljer att strida för terrorgruppen.

— Det är inte aktuellt, vi har inte något sådant förslag, säger Stefan Löfven till Expressen.

Mona Sahlin gjorde nyligen ett uttalande som kritiserats av Sveriges muslimska råd som anser att Sahlin uttrycker sig rasistisk. Sahlin menar att muslimer måste ta avstånd från IS för att det ska gå att få bukt med problemet kring rekryteringarna i Sverige.

— Om vi politiker ska kunna kämpa mot antisemitism och islamofobi måste de muslimska samfunden ta sitt ansvar och säga ”No” och erkänna att rekryteringen är ett problem också i Sverige, sa hon till SVT.

Elvir Gigovic, ordförande i Sveriges muslimska råd, säger till TT:

— Det är en kollektiv skuldbeläggning som ju är själva definitionen av rasism.

Vidare säger han:

— Det blir ett kollektivt skuldbeläggande för vad en terrorgrupp i Tredje världen gör. Det är lika fel som att kräva att judar i Sverige ska ta avstånd från Israels politik bara för att de delar religion.

Sahlin får dock medhåll från Erik Ullenhag. Ullenhag anser att muslimska organisationer i Sverige i större utsträckning bör arbeta tillsammans med myndigheter och politiker för att se till att undvika att människor åker på terrorresor.

Källor:
Löfven: Åka och strida för IS ska bli kriminellt
Muslimskt råd kritiserar Mona Sahlin


  • Publicerad:
    2015-02-21 23:30