MASSINVASIONEN. Bonniertidningen Dagens Nyheter lobbar nu för att personer som utan asylskäl tagit sig in i vårt land och som omfattas av ”gymnasielagen” ska få ”coronaamnesti” och därigenom permanent få stanna i Sverige.

Afghanaktivisten Fatemeh Khavari är en av de som driver opinion för ensamkommande afghaner i Sverige. Skärmbild: Youtube.

Judiskägda Dagens Nyheter lobbar i en artikel som publicerades på påskafton för att så kallade ”ensamkommande” ska få stanna i vårt land genom något man benämner ”coronaamnesti”.

Begreppet ”ensamkommande” hette från början ”ensamkommande flyktingbarn” men efterhand som svenska folket förstått att de så kallade ”barnen” i de flesta fall är betydligt äldre, i vissa fall upp emot fyrtio år och med riklig ansiktsbehåring och grånande hår, så har uttrycket modifierats till ”ensamkommande unga” eller bara ”ensamkommande”.

DN resonerar i en artikel med rubriken ”Ge de ensamkommande coronaamnesti” kring att människor utan asylskäl och som befinner sig illegalt i vårt land ska få stanna med hänsyn till att de kanske ”fått vänner” eller ”lärt sig svenska”.

Den undermåliga så kallade ”gymnasielagen” har gett drygt 9000 män som befinner sig illegalt i vårt land rätten att stanna för att studera på gymnasiet. Om de inom ett halvår efter studenten fått arbete så får de dessutom permanent uppehållstillstånd men ska i annat fall lämna Sverige.

Gymnasielagen drevs igenom trots att jurister i Lagrådet och många remissinstanser underkände lagförlaget och skrev ”gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Lagförslaget gick trots allt igenom med stöd från Bilderbergdeltagaren och medlemmen i Trilaterala kommissionen, Annie Lööf (C).

Enligt DN så har ”flera tusen ungdomar” genom gymnasielagen ”trycks in i det svenska systemet från sidan”, exakt på vilket sätt de illegala invandrare som getts möjlighet att både studera och att få permanent uppehållstillstånd ”tryckts in” i vårt land förklaras dock inte närmare.

Tidningen hävdar att de ”första studenterna efter fem år nu närmar sig examen” och att dessa nu genom världspandemin fått sämre förutsättningar att hitta arbete. Därmed måste de illegala männen få en ”generell amnesti”, anser tidningen.

DN betonar i artikeln att ”coronaamnestin” ska vara en engångshändelse med hänsyn till att gymnasielagen är ett ”hafsverk” och att svenska migrationslagar måste vara tydliga så att förutsättningarna inte ska ”förändras radikalt på grund av ett plötsligt fall i ekonomin” samt att det är orättvist att skapa tillfälliga lagstiftningar för specifika grupper.

Men viktigast, anser DN paradoxalt nog, är att man genom coronapandemin och ett plötsligt fall i ekonomin ändå vill skapa en tillfällig lagstiftning för en specifik grupp, och på så sätt ge migranter utan asylskäl rätt att stanna permanent i Sverige. Detta eftersom landet enligt DN ”placerat dessa i en limbo” och att det är svenskarnas uppgift att ”ta dem därifrån”.


  • Publicerad:
    2020-04-15 13:40