Under gårdagen framkom att Dagens Nyheter numera har en policy vid användande av ”hen” i artiklar. Dagens Media har fått tillgång till ett internt epostutskick där DN:s redaktionschef Åsa Tillberg meddelar att ”hen” inte längre får användas i vissa sammanhang:

”Visst kan man tycka att det är praktiskt och det är mycket möjligt att hen blir ett vedertaget begrepp så småningom. Men det är inte DN:s uppgift att gå i bräschen för hen som fortfarande kan uppfattas som ett queerpolitiskt ställningstagande”, skriver hon bland annat.

Åsa Tillberg

Att DN inte vill använda sig av ”hen” har skapat reaktioner hos stora delar av vänstern där många menar att DN är ”bakåtsträvare”. Andra medier har gått emot DN, exempelvis SVT som i sin rapportering kallar Åsa Tillberg för ”hen”.

Avlägsnandet av pronomonet ”hen” innebär inte att Bonniertidningen Dagens Nyheter skulle vara negativt inställd till queer och feminism. De nya riktlinjerna tycks vara mer av praktisk natur:

”Det är förstås fritt fram att använda om någon säger det i ett citat och även i en lite mer polemisk text där det blir en särskild poäng. Men i nyhets- och reportagetext ska det inte användas för att ersätta ’han eller hon’”, skriver DN:s redaktionschef Åsa Tillberg i mejlet. 

”Många läsare riskerar att haka upp sig på detta ord och tappa fokus från det som artikeln verkligen handlar om.”

I våras tvingades Aftonbladet plocka bort ”hen” ur en rubrik efter att många svenskar reagerat. Ett syfte bakom DN:s nya policy kan vara att begreppet ännu inte är etablerat och att man förlorar läsare när man använder det. När Dagens Media ringde upp DN:s chefredaktör Gunilla Sterlitz och frågade om den nya policyn svarade hon: ”Det är en del läsare som hört av sig och ondgjort sig över ’hen’.”


  • Publicerad:
    2012-09-11 19:59