MÄNNISKOSMUGGLING Nära orten Kingsville i Texas kraschade jagade människosmugglare in i en gaspipeline som började läcka – och dumpade en allvarligt skadad kvinna som senare fick föras till sjukhus.

Det har ifrågasatts vilka direktiv som Border Patrol vid USA:s södra gräns egentligen får uppifrån – och hur angelägen man inom denna gränsvaktstyrka överlag är att faktiskt stoppa migrantinflödet.

I den här nyheten tycks vakterna i alla fall ha tagit upp jakten på gränsöverträdarna.

I torsdags observerade vakter vid Kingsville Station Border Patrol enligt tjänstemän vid Rio Grande Valley Sector Border Patrol ett misstänkt fordon i ett välkänt och högfrekventerat smugglingsområde vid Highway 77 nära orten Kingsville.

När vakterna försökte stoppa smugglarna, ska dessa ha rivstartat och kört iväg.

Under den jakt som följde hamnade smugglarna enligt tjänstemännen utom vakternas synhåll, sedan man med sitt fordon i hög fart forcerat en ranchägares grind.

Fler gränsvakter och fordon anslöt till jakten och efter cirka tre timmar ska man ha funnit smugglarnas bil.

Den övergivna bilen hade kraschat in i en pipeline som nu läckte gas.

Vakterna genomsökte området i jakt på smugglare och migranter. De fann en skadad kvinnlig migrant knappt trettio meter från det kraschade fordonet.

Kvinnan, som befanns allvarligt skadad fick första hjälpen, ambulans tillkallades och hon fördes till sjukhus.

Den fortsatta genomsökningen av området ska inte ha gett några resultat.

Många amerikaner anser att gränsvakter i alldeles för liten utsträckning använder vapen i sin jakt på människosmugglare och illegala migranter.

Här är alltså ett exempel på hur smugglarna skadar en av sina kunder helt utan hjälp av Border Patrol.