MASSINVANDRINGEN. Svenska för invandrare (SFI), syftar till att lära invandrare svenska i tal och skrift. Att kunna kommunicera på svenska är en förutsättning för att invandrarna ska klara av ett vardagsliv och kunna söka jobb samt därigenom kunna försörja sig själva genom arbete här i landet. Men enligt en undersökning som Skolverket gjort, är det endast 40 procent av invandrareleverna som slutför sin SFI-kurs.

För att de invandrare som tar sig in i landet ska klara av att delta i vardagsliv och samhällsliv samt ha möjlighet att försörja sig själva genom arbete, finns Svenska för invandrare (SFI). SFI-kurserna syftar till att lära invandrare använda sig av svenska i både i tal och skrift så gott de kan.

Många av invandrarna som kommer till Sverige och söker asyl här är dock analfabeter, det vill säga att de inte ens kan skriva eller läsa på sitt eget språk. Därför finns det speciella kurser även för att lära vuxna invandrare grundläggande läs- och skrivfärdigheter genom SFI.

Enligt en undersökning som gjorts av Skolverket har det dock visat sig att så få som 40 procent av de invandrare som börjar på SFI slutför sina kurser. Av de invandrarelever som i alla fall går klart hela utbildningen blir något mer än hälften, sextio procent, godkända och ska därmed klara av att söka jobb och förhoppningsvis kunna försörja sig själva i framtiden.

Skolverket vet inte varför så få av invandrarna slutför sin SFI-utbildning, men de gissar på att invandrareleverna skaffar barn istället eller att några av dem kanske får arbete.

— Vi vet inte vad avbrotten beror på. I storstadsområden kan det vara att man får jobb eller får barn. Det är något fler män än kvinnor som hoppar av, säger Ola Höckert som är undervisningsråd på Skolverket.

Då massinvandringen till Sverige ökar, ökar också antalet invandrarelever som börjar på SFI-kurser. Förra året var det 138 000 invandrare som försökte lära sig svenska genom SFI.

Källa:
Många SFI-elever slutför inte kurs


  • Publicerad:
    2016-06-23 14:50