DEMOGRAFI EU räknar med att Sverige och de övriga nordiska länderna under det nuvarande århundradet kommer kollapsa demografiskt om det inte vore för massinvandringen.

I Sverige brukar Expo och andra svenskfientliga propagandister förneka att svenskar är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Samma tongångar hörs internationellt när ”the great replacement” avfärdas som en konspirationsteori.

Åtminstone EU:s statistikbyrå Eurostat erkänner dock att massinvandringen till Sverige kommer orsaka en omfattande demografisk förändring i Sverige. Detta påpekade den judiske invandringskritikern Kent Ekeroth idag i en krönika på Samnytt.

Enligt Eurostat kommer Sveriges befolkning växa till 13 miljoner redan 2070 och 2100 kommer det uppskattningsvis att bo 13,6 miljoner personer i Sverige, bara på grund av massinvandringen. Eurostat uppskattar nämligen att utan massinvandring skulle befolkningen i Sverige sjunka till 8,6 miljoner. EU räknar alltså med att cirka 5 miljoner fler invandrare kommer vara bosatta i Sverige 2100 än nu.

I Norge uppskattar EU att landets idag 5,3 miljoner invånare utan fortsatt invandring skulle sjunka till 3,9 miljoner, men att Norge med den förväntade fortsatta massinvandringen istället kommer öka till 7 miljoner invånare.

För Finlands del räknar EU med avbefolkning oavsett om landet fortsätter att släppa in invandrare eller inte. Med invandring förutspår EU att Finlands idag 5,5 miljoner invånare kommer minska till 4,7 miljoner 2100. Utan invandring tror EU att Finland kommer rasa till 3,2 miljoner invånare under samma tidsperiod.

Även i Danmark förutspås en liknande utveckling. Med invandring tror EU att landets befolkning kommer öka från 5,8 miljoner till 6,2 miljoner 2100, utan uppskattas befolkningen istället sjunka till 4,7.

Även om den aktuella EU-statistiken inte går in på skillnader i nativitet mellan nordbor och de rasfrämlingar som redan bor i de nordiska länderna kan man utgå ifrån att främlingarna i viss mån kommer föda fler barn och därmed också utöka sin andel av befolkningen på det sättet.

I sin krönika på Samnytt förutspår Ekeroth att folkutbytet kommer fortsätta att bryta ner den tidigare väldigt höga sociala tillit som fanns i Sverige. Ekreroth uppskattar också att svenskarna kommer bli en minoritet i Sverige ”på endast drygt 100 år” på grund av den förda invandringspolitiken. ”Det är ett makalöst skrämmande och dystert historiskt rekord”, kommenterar Ekeroth bitter och beklagar sig sedan över att cirka 80% av svenskarna fortfarande röstar på partier som öppet stödjer folkutbytet.