EU Inför att Sverige tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd besöker flera EU-toppar landet. De kräver bland annat svar på vilket inflytande Sverigedemokraterna har över regeringen.

Flera av EU-parlamentets partigrupper är ”oroade” över vilket inflytande Sverigedemokraterna har över den svenska regeringen i allmänhet och migrationspolitiken i synnerhet, skriver TT.

När Sverige nu ska ta över ordförandeskapet i EU:s ministerråd kommer flera EU-toppar att komma på besök. En av dem är EU-parlamentets talman, den maltesiska kristdemokraten Roberta Metsola, som intervjuas av TT.

Metsola säger att EU-toppar ”defintivt kommer att fråga” om Sverigedemokraterna.

— Många gruppledare kommer specifikt att fråga det, om vad det får för inflytande över ordförandeskapet och även regeringens linje, säger Metsola till TT.

Metsola tillhör samma partigrupp som Moderaterna, EPP, och tillhör därmed inte dem som är mest uppjagade över att SD är ett stödparti till regeringen.

– Jag var med när Ulf [Kristersson] precis hade blivit premiärminister, på ett EPP-möte, och han var då väldigt försäkrande om att ”vi kommer att leverera vad vi måste”. Men naturligtvis måste frågorna ställas, säger talmannen.

Den liberala partigruppen ”Renew Europe” har reagerat desto starkare och bland annat valt att frysa ut ledningen för svenska Liberalerna från sina toppmöten tillsvidare. I samråd med den liberala paraplyorganisationen Aldes har man dessutom sänt en ”faktainsamlande arbetsgrupp” till Stockholm för att bedöma relationen mellan de fyra partierna i Sveriges regering.