EUROPA. EU tredubblar sina sjöinsatser på Medelhavet. Insatser med militär prägel ska också sättas in mot människosmugglarna i syfte att förhindra fler olyckor på Medelhavet.

— Det bästa sättet att hindra människor från att drunkna är att se till att de inte sätter sig i båtarna, förklarar Europeiska rådets ordförande och EU-toppmötets värd Donald Tusk.

EU ska därför börja genomföra insatser med militär prägel mot människosmugglarna för att identifiera, beslagta och förstöra de fartyg som används för att smuggla illegala invandrare in i Europa. Gränsövervakningsinsatserna ska också få tredubbelt anslag bestämdes det igår på EU-toppmötet.

Viktigast för Sverige vid mötet var att skaffa lagliga vägar in i Europa åt asylsökare och bemöta asylsökande humant och solidariskt. På den första punkten misslyckades dock extremistlandet Sveriges statsminister då övriga EU-länder inte var intresserade av detta. Däremot är Stefan Löfven nöjd över att han ska ha fått vara med och påverka formuleringar åt ett mer invandringsvurmande håll. DN skriver:

Sveriges statsminister hävdade att han på några punkter lyckats ändra formuleringarna i det gemensamma uttalande som EU-toppmötet antog. Det handlade bland annat om en mening som kunde tolkas som att EU ville stoppa människor som vill söka asyl.

[…]

Löfven pläderade också för en mer solidarisk och gemensam flyktingmottagning i EU, men i denna fråga fick Sveriges statsminister inget gehör. Flertalet EU-länder vill inte ta emot fler flyktingar och diskussionen om mer solidaritet mellan EU-länderna var ”den mest utmanande” under kvällens möte.

Sveriges förre utrikesminister Carl Bildt skrev tillsammans med juden George Soros och över 50 före detta premiärministrar, utrikesministrar och företagsledare ett gemensamt brev där man la skulden för utomeuropeiska invandrares död på Medelhavet på Europa. Drunkningsolyckorna kallades för en ”fläck på vår kontinents samvete” och brevet krävde att EU fokuserar på att göra Medelhavet säkert för utomeuropeiska invandrare genom att fokusera på övervakning och räddningsoperationer, vilket skulle uppmuntra fler till att våga genomföra de riskabla resorna över Medelhavet.

Den brittiske premiärministern David Cameron vill å andra sidan se åtgärder i invandrarnas hemländer istället för i Europa och han vill att EU på något sätt ska stabilisera instabila länder utanför Europa.

— Låt oss även fokusera på att stabilisera dessa länder. Inte bara Libyen utan även Nigeria, Somalia, Eritrea och Etiopien. Det är de här instabila länderna som människor kommer ifrån. Och det utgör en del av problemet, sa Cameron dagen innan toppmötet.

Inför toppmötet florerade vad som inte helt oväntat verkar vara falska rykten om att EU under toppmötet skulle begränsa invandringen av asylsökare från tredje världen till EU till bara 5 000 personer per år. Uppgifterna byggde på ett läckt dokument där det talades om att 5 000 av de som tar sig över Medelhavet ska tillåtas bosätta sig i Europa men att resten ska deporteras som illegala invandrare, något som torsdagens möte inte verkar ha bekräftat. Istället talas det på EU:s hemsida om att flyktingar ska skyddas och spridas ut över hela Europa samtidigt som illegala invandrare snabbare ska deporteras.

Källa:
EU tredubblar insatsen för att bevaka Medelhavet


  • Publicerad:
    2015-04-24 16:45