YTTRANDEFRIHET USA har enligt kommissionens ”öppenhetsordförande” EU att tacka för ett stundande förbud. Och sociala plattformar gör klokast i att samarbeta med unionen mot ”desinformation och hatretorik”.

EU-kommissionens vice ordförande för värderingar och öppenhet Věra Jourová hävdade på tisdagen att en lag som kriminaliserar ”hatretorik” är på väg att införas i USA, trots en långvarig rättspraxis enligt vilken Högsta domstolen skyddar all sorts tal med hänvisning till det första tillägget. Ordföranden sade:

— Begreppet olaglig hatretorik är på väg att införlivas i USA:s rättssystem. Och jag vill mena att det finns starka skäl till att vi redan har det i vår strafflag.

Den tjeckiske politikern, som tidigare tjänstgjorde som EU-kommissionären för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, fällde kommentarerna under en paneldiskussion på första dagen av årets WEF, där den tidigare CNN-programledaren Brian Stelter deltog i ett samtal på temat Den uppenbara och påtagliga faran med desinformation. I panelen deltog också New York Times ordförande Arthur Gregg Sulzberger, den demokratiske kongressledamoten Seth Moulton och Internews vd Jeanne Bourgault. Moulton tycktes instämma i Jourovás uttalande och sa:

— Jag tror att USA generellt sett har mycket att lära när det gäller data- och internetreglering… Ni ligger långt före oss på det området.

Den demokratiske politikern tillade dock senare att han inte tror att amerikanska politiker är redo att ”överge yttrandefrihetens grundläggande aspekter”.

Ni ska samarbeta med oss i EU mot hatet

EU-kommissionens ”öppenhetsordförande” Jourovás kommentarer om ”hatretorik” levererades mitt under det pågående debacklet mellan EU och Elon Musk kring hans offentliga uttalande om sitt engagemang för yttrandefrihet, som väckt uppmärksamhet i Bryssel. Jourová gav på tisdagen till nyhetswebbplatsen Euractiv sin tagning i frågan och betonade att plattformen borde samarbeta med EU för att bekämpa hatretorik och desinformation. Hon tillade:

— Vi behöver plattformarna för att arbeta med språket i syfte att identifiera just fall av hatbrottsretorik.

Hon betonade att EU-lagar kring tal online kommer att upprätthållas och fortsatte:

– De gäller för Twitter oavsett vem ägaren är. Musk borde nog inte underskatta våra ansträngningar för att ställa stora plattformar inför ansvar … Efterlevnaden av tillämpliga dataskyddsregler övervakas redan noggrant, och vi kommer att kunna upprätthålla lagen om digitala tjänster senare i år också.

Spiken i kistan för europeisk yttrandefrihet?

Digital Services Act (DSA) som trädde i kraft i november utökar avsevärt Bryssels förmåga att bevaka ”hatpropaganda” och ”desinformation” genom tillägget om straffmekanismer mot internetplattformar som inte följer blockets regler. Om ett företag som Twitter i februari 2024 visar sig ha ”misslyckats med att följa DSA:s direktiv” så kommer EU inte bara kunna utdöma böter på upp till sex procent av plattformens globala intäkter, utan också ha rätt att stänga ned den och förbjuda dess fortsatta verksamhet.