DEMOKRATI Evelina Hahne, medlem i AfS, nekas att gå grundutbildning inom hemvärnet på grund av värdegrundsbrott.

Evelina Hahne sökte i höstas till hemvärnets grundläggande soldatutbildning för frivilliga, vilket hon var inställd på att hon skulle få gå. Detta då hon är ostraffad och då hon under hösten vid flera tillfällen talat med Pierre Andersson som är rekryteringshandläggare på Försvarsmakten.

Utbildningen skulle dock inte visa sig bli av. Efter att inbokning av säkerhetsprövningen drog ut på tiden avbröts plötsligt Hahnes ansökningsprocess, något man i mailet om detta inte ville motivera.

Hon ringde då upp Andersson för att få en förklaring om varför hennes ansökan hade avslutats, men hon fick då svaret att beslutet fattats av överstelöjtnant Johan Midenby på Livgardet.

Evelina Hahne ringde då upp Midenby och frågade om det hade med hennes politiska åsikter att göra, något han nekade till. Däremot kände han, som av en slump, till att hennes make William Hahne är engagerad inom Alternativ för Sverige där hon själv också är medlem.

— Nej det har det inte. Jag vet inte fullt ut vad du har för politiskt engagemang, vi har inte gjort någon djupare sökning på din politiska ställning, svarade Midenby i det inspelade telefonsamtalet.

Erkände: Beror på "värdegrundsbrott"

Efter samtalet med Johan Midenby ringde Hahne återigen till Pierre Andersson för att pröva att köra med en vit lögn. Hon påstod helt enkelt att Midenby avrått Andersson från rekryteringen av politiska skäl. Detta förnekas av Andersson, som däremot menar att man läst hennes inlägg på Twitter och att det i dessa skrivs saker som bryter mot ”Försvarsmaktens värdegrund”.

Exakt vad det är som bryter mot värdegrunden och på vilket sätt vägrar Andersson konsekvent att förklara, utan säger bara att det bryter mot ”alla människors lika värde”. Som av en slump framgår av hans profil på Facebook vilken värdegrund det är han anser gäller då han gillat ”Sverigedemokraterna i riksdagen – nej tack”.

Fria Tider har kontaktat både Pierre Andersson, som vägrar svara på frågor, och Johan Midenby, som ger svar såsom att ”det är skillnad på politiska åsikter och värdegrund” för att försvara beslutet.

Att svenskar blir portade från försvaret är enligt en användare något som är mycket vanligt, då han själv känner flera som haft liknande telefonsamtal de inte spelat in: