POLITIK. Expressen har uppmärksammat att Sverigedemokraterna har haft samröre med lobbyister från närings- och föreningsliv.

Det var igår som Expressen kom med ett nytt avslöjande om Sverigedemokraterna som pekar på att tidningen på något sätt har kommit över alla interna mejl som partiets riksdagsmän skickat och tagit emot under lång tid.

Denna gång väljer Expressen att avslöja att SD har korresponderat och haft möten med lobbyister som företräder olika organisationer inom svenskt förenings- och näringsliv.

Bland annat har Jägareförbundet rådfrågats av SD när partiet skulle ta fram sin jaktpolitik och fått igenom sina synpunkter. Vidare ledde kontakterna med Jägareförbundet till att SD-representanter bjöds ut på en restaurang som specialiserat sig på att erbjuda sina gäster dyr och exklusiv whisky. Möten på lyxiga restauranger verkar vara ett återkommande fenomen enligt Expressen.

Förutom Jägareförbundet har bland annat Svensk Handel och Svenskt Näringsliv haft samröre med SD, vilket kan tänkas bidra till att påverka partiet i en ekonomiskt liberal riktning. Även mer suspekta aktörer som multinationella tobaksbolag har framgångsrikt närmat sig SD för att ”gå igenom detaljer kring punktskatter”.

SD slår dock ifrån sig kritiken och menar att dessa former av kontakter är en del av svensk politik och mer ska ses som ett tecken på att partiet blivit normaliserat. Efter riksdagsinträdet 2010 uppmanade vissa företag SD-väljare att inte handla hos dem, nu har tonen från näringslivet ändrats i takt med att SD fortsatt växa och flytta fram sina positioner.

— Vi är tredje största parti. Vi är också vågmästare. Då vill de försäkra sig om att vi åtminstone har blivit informerade om deras ståndpunkt och får den information som de tycker är relevant. För mig är det värdefullt. Det här är en del i det som kallas normaliseringen av vårt parti, att det faktiskt går att sitta ned och resonera med oss. Det kanske är det mest värdefulla egentligen, säger SD:s ekonomisk-politiske talesman Oscar Sjöstedt till Expressen.

Källa:
Näringslivets hemliga uppvaktning av SD


  • Publicerad:
    2016-05-17 08:00