INRIKES. Aftonbladet skriver triumfatoriskt om hur Nordiska motståndsrörelsen ”stängs ute” från Almedalsveckan. Men i själva verket är deras antinordiska censurförhoppningar byggda på ett luftslott.

Nordfront har tidigare skrivit om hur Region Gotland först nekat Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att hyra mark, för att sedan ha bokat upp hela Almedalen under politikerveckan i hopp om att kunna hindra den nationalsocialistiska organisationen från att delta.

Efter att Region Gotland under måndagen dessutom bokat upp Almedalsområdet två dagar före och en dag efter politikerjippot skriver kvällstidningen Aftonbladet triumfatoriskt hur ”Nazistsiska [sic!] Nordiska motståndsrörelsen” nu ”stängs ute” från Gotland.

— Vi vill säkerställa att de partier vi inte vill ha där inte ska få tillgång till området. De här krafterna som motverkar och hotar demokratin hör inte hemma i Almedalen, säger den gotländska kommunpampen Meit Fohlin (S).

Men att i förväg boka upp områden är ingen garant för att stänga ute andra, något som Socialdemokraterna i Dalarna fick erfara när de ifjol ansökte om demonstrationstillstånd på samtliga torg och andra större öppna platser i länets städer i syfte att stoppa Motståndsrörelsen. Det visade sig då att tilltaget – som kostade tiotusentals kronor – var utfört helt i onödan eftersom demonstrationstillstånd inte fungerar utifrån ”först till kvarn”-principen.

Dessutom är regionens agerande ett slag i luften då det aldrig varit Motståndsrörelsens avsikt att närvara innan eller efter politikerveckan. Motståndsrörelsen kommer att närvara under politikerveckan när alla andra partier är på plats och det är inget som Region Gotland kan förhindra, hur mycket lögnpressen än skulle önska det.

Källa:
NMR utestängs från Almedalen – efter regionens bokningskupp


  • Publicerad:
    2018-05-16 23:40