FINLAND. Vid en hotellrenovering i finska Uleåborg upptäcktes ett gammal svenskt lastfartyg i marken under hotellet, där det tidigare varit sjöbotten. Fartyget kan vara upp till 400 år gammalt.

Gammalt svenskt lastfartyg hittades under hotell i Uleåborg. Genrebild. (Public domain)

Under sommaren renoverades ett hotell som stått vid torget i finska Uleåborg sedan 1970-talet. Under arbetet stack plötsligt delar av ett gammal skepp upp ur marken. Byggarbetarna förstod först inte vad de hittat, men har nu fått göra en paus medan fartyget undersöks vidare.

Torget var från 1500-talet till 1720-talet en hamn. I den gamla sjöbotten under hotellet låg ett välbevarat 20 meter långt svenskt lastfartyg som enligt finska museiverket kan vara från 1600-talet.

Finland var svenskt fram till 1808-1809 års krig mot Ryssland, men skeppet tros vara byggt i trakten, så det är en bedömningsfråga om det egentligen är svenskt eller inte.

— Jag skulle kalla det ett finländskt fartyg från den svenska stormaktstiden, säger Minna Koivikko på finska museiverket, vars arkeologer nu undersöker fartyget.

Fyndet är ovanligt då det inte hittats mycket sådant i Finland, och är troligen det äldsta i sitt slag.

Källa:
Oväntat svenskt fornfynd – under hotell i Finland


  • Publicerad:
    2019-08-17 10:50