BEFOLKNINGSUTBYTET. Filipstads socioekonomiska situation har blivit katastrofal. Men Filipstad är bara en indikator på vart hela Sverige barkar på grund av det medvetet utförda befolkningsutbytet.

Filipstad. Foto: Bengt A. Lindberg/Riksantikvarieämbetet (CC BY-SA 2.5)

Den socioekonomiska situationen i Filipstad har havererat. Över 2 000 av stadens befolkning på cirka 10 000 personer är utomeuropeiska invandrare. Av de vuxna i den gruppen är det bara en av tio som har ett riktigt arbete.

Utöver de stora kostnaderna för försörjningsstöd har kommunen dessutom mycket höga placeringskostnader för barn som far illa.

— Vi klarar inte av det finansiellt. Vi får väl skicka in vår konkursansökan, säger kommunchefen Claes Hultgren (S). Han menar att det rör sig om ”kulturella skillnader” eftersom ”invandrarna inte ser något incitament att arbeta när de ju kan leva på bidrag istället”.

Men det är inte bara så att mångkulturen till stor del inte vill arbeta; de kan inte heller:

— Hur ska en person som är analfabet komma ut i arbete inom några år? frågar Hultgren retoriskt.

På bara trettio månader har situationen förvandlats till ett akut läge där kommunen talar om att försätta sig i konkurs på grund av den belastning som invandringen utgör på kommunen.

Källor:
Vem hör nödropet från Filipstad?
Filipstad försörjer 9 av 10 vuxna utomeuropeiska migranter

_


  • Publicerad:
    2019-04-15 17:30