USA. Med anledning av Obama-administrationens försök att inskränka amerikaners rättigheter att bära vapen har en videosekvens som Jewish Defense League (JDL) framställt nu blivit högaktuell.

Judinnan som syns i klippet är Shelley Rubin. Hon är nuvarande ordförande och VD för den USA-baserade organisationen Jewish Defense League. Hennes ansvarsområden inom den judiska organisationen är bland annat dess ideologiska och strategiska inriktning, organisationsutveckling, samordning av aktiviteter och daglig administrering.

Shelley har varit medlem i JDL sedan 1979 och tjänstgjorde från 1985 till 2006 som kanslichef. Hon har fungerat som styrelseordförande och VD för JDL sedan 2006, då hennes make som satt på denna post avled. I klippet som publicerades redan 2010 på youtube råder hon andra judar att antingen ”make Aliyah”  (översatt: flytta till Israel) eller att köpa vapen och gå med i JDL.

Hon understryker att det är ”viktigt att andra judar köper vapen snarast” eftersom ”Obama kommer att hindra det amerikanska folket från att köpa vapen” och att ”Obama kommer att hindra det amerikanska folket från att kunna försvara sig själva”.

Exakt hur hon kunde veta att Obama både skulle bli omvald och att inskränkningar av de grundlagsstadgade rättigheterna i landet var att vänta är ännu oklart. Videosekvensen verkar även ha varit ämnad för intern spridning bland judiska grupper.

Se sekvensen här:


  • Publicerad:
    2013-04-09 17:53