KRIG Mitt under de brutala israeliska terrorbombningarna på Gazaremsan köper Finland ett luftvärnssystem från landet. Enligt avtalet så har man tilläggsklausuler i avtalet som skulle tvinga tillverkarna att leverera reservdelar ”kritiskt tilläggsmaterial” även under undantagsförhållanden.

Israel skryter om luftvärnssystemet ”Davids Sling” som man påstår är ett av det bästa av sitt slag i hela världen. Luftförsvaret har utvecklats i ett samarbete mellan Israels terrorarmé, den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems och det amerikanska bolaget Raytheon. I våras gav försvarsminister Antti Kaikkonen den finska försvarsmakten fullmakt att fortsätta med upphandling av den israeliska produkten.

— Det system som anskaffas är ett modernt och mycket prestationsdugligt robotsystem som uppfyller våra strikta krav. Det lämpar sig utmärkt för det finska luftförsvarets behov men kommer att vara även helt Natokompatibelt, konstaterar luftvärnsinspektören, säger överste Mikko Mäntynen från Arméstaben i ett pressmeddelande från april.

Nu har länderna har undertecknat ett slutgiltigt avtal kring affären där köparen kommer att betala nästan 37 miljarder kronor för Davids Sling. Vapenköpet av den sionistiska ockupationsmakten beskrivs som den viktigaste vapenaffären för Finland i år.

Enligt Svenska Yle har Finland krävt leveransgarantier genom att ställa vissa villkor genom ”tilläggsnoteringar” i avtalet. I de så kallade tilläggsnoteringar lovar den sionistiska ockupationsmakten att leverera kritiskt tilläggsmaterial även om det råder undantagsförhållanden som exempelvis krig i Israel.