FINLAND Finland har under den senaste tiden fått en stor mängd asylsökande som tar sig in i Finland över den ryska gränsen. Nu diskuteras det åtgärder för att minska den stora mängden asylsökande.

Finlands inrikesminister Mari Rantanen meddelar att Finlands regering förbereder för att kunna stänga gränsövergångar mot Ryssland. Den senaste tiden ska mängden asylsökande från den ryska sidan ha ökat kraftigt.

— Den är ännu rätt låg men har vuxit snabbt. Ryska myndigheter har ändrat sitt förfarande och tillåter nu att människor som inte har rätt att komma in i Schengenområdet tar sig till Finlands gräns, säger Rantanen.

Enligt Mikko Lehmus på gränsbevakningen saknar de flesta asylsökande identitetshandlingar. Tidigare rörde det sig om ukrainare och till viss del ryssar, men sedan slutet av sommaren är det främst människor från Mellanöstern och Afrika som tar sig till den finländska gränsen.

Förutom stängning av gränsövergångar diskuteras även andra åtgärder, som till exempel att samla de asylsökande till en plats.

Rantanen meddelar att det dock ännu inte finns några fattade beslut, utan Finland försöker först påverka de ryska myndigheterna att gå tillbaka till tidigare praxis.

— Om vårt budskap hörsammas behöver vi inte stänga gränsövergångar. Vi fattar beslut efter läget, säger Rantanen.