NORDEN Som sista EU-land som gränsar till Ryssland kommer Finland att stänga sin gräns under natten mot fredagen. Finlands regering uppger att Nord Stream-attentatet påskyndat beslutet.

Under förra veckan valde Polen och de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen att stänga sina gränser mot Ryssland med motiveringen att ryssar kan utgöra ett säkerhetshot.

Finland valde då att inte följa de övriga EU-ländernas exempel, men har nu svängt i frågan. Från och med fredag kommer Finland att vara stängt mot Ryssland, skriver finsk media.

Redan i augusti ska Finland ha minskat visum som utfärdats till ryssar till ”ett minimum”. Men nu kommer de visum som redan utfärdats att ogiltigförklaras.

Beslutet gäller dock i första hand ”turister”, då ryssar som arbetar i Finland, har familj eller egendom i Finland att undantas inreseförbudet. Även lastbilar med ”samhällsviktiga varor” kommer att släppas igenom, då Ryssland fortfarande är en viktig handelspartner för Finland.

I samband med den ryska militärens mobilisering och att andra länder stängde sina gränser ökade inflödet av människor från Ryssland, enligt rapporter från Finland. Samtidigt har den finska gränspolisen tillbakavisat uppgifter om att det skulle röra sig om en ”alarmerande ökning”.

Ökningen av inresande ryssar, samt Nord Stream-sabotaget och den kommande ryska annekteringen av erövrade områden i Ukraina har dock enligt den finska regeringen ”skyndat på beslutet” att stänga gränsen, uppger Aftonbladet.