KAMPANJ Nyligen publicerade Nordiska motståndsrörelsen en artikel där man räknade upp exempel på israeliska produkter som bör bojkottas. Under tisdagen skriver organisationen på sin hemsida varför.

Nordfront återpublicerade under måndagen en artikel från Motståndsrörelsen.se med listor på israeliska och sionistiska företag vars produkter med fördel kan bojkottas.

Nu har Nordiska motståndsrörelsen publicerat en artikel där organisationen skriver mer om varför man bör bojkotta israeliska varor. Bland annat skriver man om Israel och sionisternas projekt med konflikten mot den muslimska världen och massinvandringen:

Propagandamässigt skapade sionisterna en acceptans för att islam skulle bekämpas med vapenmakt runtom i världen. Detta var en dimridå då det inte spelar någon roll om folken är muslimer eller inte eftersom syftet är att utöka det judiska livsutrymmet.

I nästa steg skapade sionisterna en medveten politik för att ta emot migranterna som skapades under krigen till Europa. Som Judiska Centralrådets förra ordförande var Lena Posner-Körösi demokratiskt vald att representera de judiska församlingarna i Sverige, hon är uttalad sionist. På frågan om Sverige tar emot för många flyktingar svarade Posner-Körösi: ”Nej, Sverige är stort och vi har resurserna.” Judiska Centralrådets nuvarande ordförande Aron Verständig vill även han acceptera flyktingar till Sverige med motivationen:

"Låt mig börja med att konstatera att jag anser att en grundpelare i judisk etik är påbudet att älska främlingen, ”för ni har själva va­rit främlingar i Egyp­ten” (5 MB 10:19).

Organisationen skriver också hur både media och politiker är i judarnas händer och propagerar för sioniststaten. Detta gör man genom att utmåla Israels fiender som terrorister, samtidigt som Israel grundats genom terror och alltjämt använder terror får att uppnå sina mål.

Slutligen skriver organisationen att en etnisk rensning av Palestina inte ligger i det nordiska folkets intresse, men inte på grund av att vi står i någon skuld till dem, på grund av ”vårt koloniala arv” eller andra påhitt, utan snarare för den nya migrantvåg från tredje världen som kommer att följa av ett sådant sionistprojekt.

Enligt Motståndsrörelsen är en försvagning av Israel och deras sionistiska allierade en ”första byggsten som krävs för att Nordens och världens folk skall kunna slita sig loss från de sionistiska bojorna som upprätthålls av sionisternas dolda ekonomiska makt och påtvingade moral hos värdbefolkningen”,

Läs mer på Motståndsrörelsen.se.