FINLAND. Polisen i Finland har fått motta kritik i media för påstådd etnisk profilering.

Som Nordfront tidigare har rapporterat om kommer den finska polisen under året genomföra ett flertal temaveckor med fokus på illegala invandrare. Nu har dock finsk media valt att gå på krigsstigen mot polisens försök att upprätthålla lagen gällande illegala invandrare.

I en artikel skriver YLE om en studie från Svenska social- och kommunalhögskolan. Studien granskar huruvida den finska polisen gjort sig skyldig till etnisk profilering och bygger på ett större antal intervjuer med rasfrämlingar.

Artikeln lyfter även fram en del utvalda citat från studien som stödjer påståendet om att polisen brutit mot gällande lagstiftning.

”Jag tycker det var konstigt att de stoppade varje svarthyad vid centralstationens tunnelbanestation”, är ett av dessa så kallade citat.

För att komma till botten med etniskt profilerande poliser föreslår man nu en omstrukturering av polismyndighetens strategier samt nya riktlinjer för utbildandet av nya poliser. Hur avsaknaden av etnisk profilering skulle påverka polisens effektivitet i sökandet av illegala invandrare tar artikeln dock inte ställning till.

Källa:
”Pidin outona sitä, että he pysäyttivät joka ikisen metroasemalle tulevan mustan henkilön” – etninen profilointi haittaa monen arkea


  • Publicerad:
    2018-04-03 18:55