FINLAND. Tullen i Finland har avvisat cirka 104 000 kilo israeliska apelsiner. Finska tullen rapporterar att apelsinerna har innehållit det förbjudna bekämpningsmedlet bromopropylat. 

Foto: (CC Public domain).

Finska tullen har stoppat och avvisat omkring 104 000 kilo israeliska apelsiner, detta med anledning av att apelsinerna innehöll bekämpningsmedlet bromopropylat. Tullen hade vid mitten av april undersökt 16 partier med apelsiner från Israel, varav hälften blev underkända, skriver Svenska Yle.

— I början av en ny odlingssäsong undersöker vi alltid de första partierna som kommer till Finland. Då vi märkte att det förekom oegentligheter, beslöt vi att fortsätta övervakningen av israeliska apelsiner fram till slutet av odlingssäsongen, säger produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Bekämpningsmedlet bromopropylat har varit förbjudet i hela EU sedan 2011. I Israel använder man däremot fortfarande insektsgiftet för att bekämpa fästingar i citrus frukter.

Suvi Ojanperä, som är sektionschef och ansvarar för kemiska undersökningar av livsmedel, berättar om det oväntade fyndet:

— Det är åratal sedan vi upptäckt bromopropylat i produkter vi undersökt. Det var överraskande att hitta ämnet i israeliska apelsiner i år.

Alla apelsiner som har tagit sig ut på marknaden är dock kontrollerade och godkända bekräftar tullen.


  • Publicerad:
    2020-04-28 18:00