GRÖN ENERGI Forskare anser det nu vara bevisat att vindturbiner driver bort fladdermöss från deras livsmiljöer. Trots detta är det svårt att avgöra om det är vindkraftverken i sig eller avverkningen av skogen runt dessa som är det största problemet.

Vid universitetet i finska Åbo har forskare studerat vindkraftverkens påverkan på fladdermuspopulationerna. Studien har genomförts genom utplacering av mikrofonerna på olika avstånd från vindkraftverk på Finlands västkust, från Björneborg i söder till Torkkola, öster om Vasa i norr. De fladdermöss som studerats är nordfladdermusen och olika arter i släktet myotis.

Mikrofonerna som satt på noll till tusen meters avstånd från vindkraftverken spelade under fyra månaders tid in fladdermusläten för att ge forskarna en uppfattning om hur djuren påverkas av vindkraftverken.

— Våra resultat visar att förekomsten av fladdermöss påverkades av vindkraftverk eftersom de båda undersökta grupperna oftare hittades längre bort från vindkraftverken. De nordliga fladdermössen stöttes bort upp till 800 meter från vindkraftverken, men för Myotis-arter var den negativa påverkan av vindkraft till och med större än en kilometer, vilket var det maximala avstånd vi studerade, sammanfattar huvudförfattaren, doktorand Simon Gaultier, enligt Natursidan.se

Avverkning av skog eller vindkraftverk som stör mest?

Eftersom fladdermusen oftast föredrar att leva i tätbevuxna skogar är det svårt att avgöra om det är avverkningen runt vindkraftsparkerna eller turbinernas ljud och ljus som driver bort dem från turbinerna. Vilken anledningen bakom än är anser sig forskarna nu ha bevis för att vindkraftsparker driver bort fladdermöss från deras naturliga livsmiljöer.

— Myotis-fladdermöss gillar inte sådana förändringar och föredrar täta skogar utan öppna ytor. Det kan vara förklaringen till varför de undviker vindkraftparker, säger Gaultier.

"Grön" energi dödar läderlapparna

Det har även varit känt sedan minst 50 år att främst de insektsätande fladdermössen ofta faller offer för vindkraftverkens rotorblad. Enligt en studie utgör dessa dödsfall 98 procent av samtliga frånfällen. En omständighet som ytterligare förvärrar situationen för de finska fladdermössen är att områdena på västkusten där mest vindkraftverk byggs, är de främsta områden där migrerande fladdermöss rör sig. De stora vindkraftsparkerna får även en stor påverkan på fladdermössen och enligt studien påverkas sju procent av Finlands yta av vindkraft.

Forskarna som genomfört studien balanserar mellan att propagera för ”grön” energi och samtidigt värna om fladdermössen och alla andra arter som påverkas av vindkraftverken. Bland annat dödas ett okänt antal fåglar likaså av rotorbladen. I sammanhanget kan inte heller bortses ifrån att effekterna av ljud-och ljusföroreningar samt förlusten av livsmiljöer även påverkar landlevande djur.