DEMOGRAFI För första gången någonsin är det fler katoliker än protestanter i Nordirland. Den katolska befolkningen identifierar sig i hög utsträckning som irländare medan den protestantiska är mer lojal med Storbritannien.

Under decennier har en stundtals våldsam konflikt skakat Nordirland, där den katolska befolkningen vill bryta sig ur från Storbritannien och återförenas med Irland medan den protestantiska är lojala med Storbritannien. Unionisterna har ofta använt argumentet att en majoritet av befolkningen i Nordirland är protestanter och att man därför hör samman med Storbritannien.

Men nu verkar det som att katolikerna vinner det demografiska kriget, då det för första gången någonsin uppskattas finnas fler katoliker än protestanter i Nordirland, skriver The Guardian.

Enligt folkräkningen från 2021 är 45,7 procent av befolkningen katoliker eller har en katolsk bakgrund. Motsvarande siffra för protestanter är 43,48 procent.

Enligt The Guardian har högre födelsetal bland katolikerna sakta men säkert minskat gapet och nu alltså lett till att man blivit fler än protestanterna. Dock är inte den religiösa tillhörigheten lika starkt kopplad till den politiska som den varit tidigare, vilket innebär att det inte är säkert att det i dagsläget får några större politiska konsekvenser.

Likväl anses det vara ett nederlag för Nordirlands unionister.